- först med nyheter om medicin

Högre stråldos ökar överlevnad vid småcellig lungcancer

Högre stråldos jämfört med standardbehandling ökar den totala överlevnaden vid lokalt avancerad småcellig lungcancer. Det visar resultaten i en fas 2-studie. Redan nu har studien lett till ändrad behandlingspraxis vid flera svenska kliniker.

USA utvidgar målgruppen för screening av lungcancer

Åldersgruppen för vilken en årlig lågdos-CT-skanning (LDCT) erbjuds måste i USA utvidgas till att inkludera rökare ner till 50 år. Det rekommenderar den amerikanska arbetsgruppen US Preventive Services Task Force (USPSTF) i ett nytt uttalande.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn