- först med nyheter om medicin

IASLC: Åtgärder måste vidtas mot luftföroreningar

I samband med Earth Day den 22 april har föreningen International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) kommit med ett uttalande där de kraftigt uppmanar till åtgärder mot luftföroreningar. 

Ny precisionsmedicin för lungcancer tillgänglig i Sverige

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att subventionera RET-hämmaren Gavreto (pralsetinib) för behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer som orsakats av en förändring i en gen som kallas RET.

Sju faktorer ökar mortalitetsrisken för lungcancerpatienter med covid-19

Lungcancerpatienter har visat sig ha större risk att dö om de smittas med covid-19 jämfört med befolkningen i allmänhet. En internationell studie har nu identifierat sju faktorer som är särskilt viktiga för lungcancerpatienters risk för död om de drabbas av covid-19-infektion.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn