- först med nyheter om medicin

Nivolumab effektivt mot lungsäckscancer över tid

Treårsresultat från en studie på patienter med metastaserande eller avancerad lungsäckscancer som behandlats med Opdivo (nivolumab) efter kemoterapi visar att behandlingen ger långvarig sjukdomskontroll hos majoriteten av patienterna och en av fyra patienter uppnår ett objektivt svar på behandlingen.

Acclererat godkännande för RET-hämmare

ESMO: FDA har godkänt RET-hämmaren selpercatinib (Retevmo) för behandling både av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med RET-fusion och för sköldkörtelcancer med RET-förändringar.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn