- först med nyheter om medicin

Överlevnadsvinst med Imfinzi-kemokombination bekräftas

Första linjens behandling med PDL1-hämmaren Imfinzi (durvalumab) i kombination standardkemoterapi bekräftas ge en långvarig, kliniskt meningsfull överlevnadsvinst (OS) för patienter med utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC), enligt en slutlig analys av fas III-studien CASPIAN.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn