- först med nyheter om medicin

Savolitinib och Tagrisso ger bra respons mot framskriden NSCLC med högt MET-uttryck

WCLC: Tillägg av savolitinib till Tagrisso (osimertinib) resulterar i en objektiv svarsfrekvens (ORR) på 49 procent hos patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med höga nivåer av MET-överuttryck eller -amplifiering, en subtyp av NSCLC som vanligtvis progredierar vid behandling med enbart osimertinib.

Opdivo efter kemostrålterapi ökar PFS vid framskriden NSCLC

WCLC: Både Opdivo (nivolumab) som monoterapi och i kombination med Yervoy (ipilimumab) ökar progressionsfri överlevnad (PFS) hos patienter med inoperabel stadium III icke-småcellig lungcancer (NSCLC) när behandlingen ges efter kemostrålterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn