- först med nyheter om medicin

NICE rekommenderar Alunbrig vid ALK-positiv NSCLC

Den engelska läkemedelsmyndigheten NICE har beslutat att rekommendera ALK-hämmaren Alunbrig (brigatinib) för behandling av patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

FDA snabbutvärderar Tagrisso vid tidig lungcancer

FDA tidigarelägger utvärderingen av Tagrisso (osimertinib) som behandling till patienter i ett tidigt stadie av icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med EGFR-mutationer, som genomgått botande kirurgi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn