- först med nyheter om medicin

Rökstopp vid lungcancerdiagnos kan förlänga överlevnaden

Det är inte försent att sluta röka efter att man diagnostiserats med lungcancer. Att sluta röka minskar risken både att dö av cancern och av andra rökrelaterade komplikationer, enligt en prospektiv studie där patienter följts under flera år.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn