- först med nyheter om medicin

EMA utvärderar MET-hämmaren tepotinib mot viss typ av lungcancer

FDA godkände tidigare i år Mercks tepotinib mot icke-småcellig lungcancer med genmutation i METex14 och nu har de även godkänt företagets ansökan och inlett en utvärdering.

Tepotinib är utvecklat för behandling av avancerad, icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna som har MET exon 14 skipping-mutationer (METex14). Läkemedlet är en oral MET-hämmare som administreras en gång dagligen. Läkemedlet var visat lovande resultat i fas II-studien VISION, skriver MSD i ett pressmeddelande.

Studiens primära effektmått var objektiv respons hos patienter med minst nio månaders uppföljning. Responsen analyserades också via vätske- eller vävnadsbiopsi för att avgöra närvaron av METex14-skipping-mutationer.

Av 99 patienter, som följdes under minst 9 månader, var svarsfrekvensen vid en oberoende genomgång 46 procent, med en median-svarstid på 11,1 månader i gruppen med kombinerad biopsi.

Svarsfrekvensen visare sid vara 48 procent bland 66 patienter i gruppen med vätskebiopsi och 50 procent bland 60 patienter i vävnadsbiopsigruppen, och 27 patienter hade positiva resultant enligt bägge metoderna.

MSD noterar att METex14 utgör cirka tre till fyra procent av alla fall av NSCLC och är förknippat med aggressiv tumörtillväxt och dålig klinisk prognos.

För närvarande finns inga målriktade behandlingar tillgängliga i Europa för patienter med denna typ av NSCLC.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn