- först med nyheter om medicin

Keytruda inte bättre, men ett alternativ till kemoterapi mot lunghinnecancer

ESMO: De flesta patienter med lunghinnecancer (mesoteliom) har ingen större fördel av Keytruda (pembrolizumab) än av kemoterapi, men en del reagerar mycket positivt.

Det visar resultaten av PROMISE-meso-studien som presenterades på måndagen (Abstrakt LBA91_PR) på ESMO-kongressen i Barcelona av Dr. Sanjay Popat från Royal Marsden Hospital NHS Foundation Trust i London.

PROMISE-meso jämförde resultatet av immunterapi med checkpointhämmaren pembrolizumab, och standardkemoterapi, efter att patienter med mesoteliom haft återfall eller efter förstabehandlingen.

”I studien svarade nästan fyra gånger fler patienter på immunterapi än på vanlig kemoterapi, men dessvärre fördröjde inte deras svar sjukdomens progression eller förbättrade överlevnadsgraden. De här resultaten är nedslående, men som i tidigare studier gynnades en del patienter av immunterapi under långa perioder. Om vi kan upptäcka vad detta beror på får vi en klarare uppfattning om vilka patienter som företrädesvis ska få den här behandlingen istället för kemoterapi," säger dr. Popat.

”Även om pembrolizumab inte var bättre än kemoterapi, så var överlevnaden ändå densamma, och därför kan pembrolizumab vara ett alternativ”.

Popat förklarar att det behövs nya undersökningar av checkpointhämmare hos patienter med tidigare stadier av mesoteliom än de som var med i PROMISE-meso-studien. Undersökningar behövs också för att testa möjligheten att kombinera immunterapi med andra cancerläkemedel, menar Sanjay Popat.

”I studier av lungcancer har vi redan lärt oss att vi kan förbättra resultaten med immunterapi genom att kombinera den med kemoterapi, och detsamma kan vara fallet med mesoteliom. Jag råder klinikerna att anmäla sina patienter till en av de stora aktuella studierna med förstalinjes kombinationsbehandling, så att vi så snabbt som möjligt kan få svar på hur vi kan förbättra mesoteliombehandlingen," säger Popat.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn