- först med nyheter om medicin

NICE rekommenderar Alunbrig vid ALK-positiv NSCLC

Den engelska läkemedelsmyndigheten NICE har beslutat att rekommendera ALK-hämmaren Alunbrig (brigatinib) för behandling av patienter med ALK-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

NICE-rekommendationen baseras på resultat från fas III-studien ALTA-1L, som har jämfört behandling med brigatinib med ALK- och ROS1-hämmaren Xalkori (crizotinib) hos ALK-positiva NSCLC-patienter med lokalt avancerad eller metastaserad sjukdom, och som inte tidigare hade behandlats med en ALK-hämmare. Resultaten av studien visar att brigatinib halverade risken för sjukdomsprogression eller död jämfört med Xalkori. Behandling med brigatinib visade sig också leda till en riskreduktion med två tredjedelar avseende intrakraniell sjukdomsprogression eller död hos patienter med hjärnmetastaser vid baslinjen.

Fortfarande patienter som upplever sjukdomsprogression

ALK-positiv NSCLC är en sällsynt, men också särskilt motståndskraftig variant av lungcancer, som främst drabbar yngre människor och icke-rökare. Under de senaste åren har ett antal nya ALK-hämmare introducerats på marknaden, men trots de nya behandlingsalternativen finns det fortfarande patienter som upplever sjukdomsprogression inom två till tre år efter påbörjad behandling. Dessutom utvecklar upp till 75% av patienterna hjärnmetastaser under sin sjukdom. 

”Det är glädjande att NICE rekommenderat Alunbrig som en förstklassig ALK-hämmare för ALK-positiv avancerad NSCLC. Den kliniska evidensen för Alunbrig är övertygande och att ha det tillgängligt i den inledande behandlingsfasen av avancerad sjukdom ger läkare bredare möjligheter att uppnå optimal livskvalitet och överlevnad för patienter,” säger Takedas landschef för onkologi i Storbritannien och Irland, Emma Roffe.

De vanligaste biverkningarna associerade med Alunbrig i ATLA-1L-studien inkluderade diarré, ökat kreatininfosfokinas (CPK), hosta, högt blodtryck, illamående och ökat aspartataminotransferas (AST).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn