- först med nyheter om medicin

NT-rådet rekommenderar Opdivo og Yervoy-kombi mot avancerad icke-småcellig lungcancer

NT-rådet rekommenderar Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) tillsammans med två cykler platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling mot metastaserande eller recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med tumörer som inte är EGFR-eller ALK-positiva.

Rekommendationen kommer från NT-rådet och är en uppdatering av en tidigare publicerad rekommendation som innebär att patienterna nu har tillgång till fler behandlingsalternativ.

- Vid en så komplex sjukdom som avancerad icke-småcellig lungcancer är det avgörande att ha tillgång till flera olika behandlingsmöjligheter för att möta patienternas olika behov. NT-rådets rekommendation av Opdivo i kombination med Yervoy och två cykler kemoterapi som första linjens behandling betyder att det nu finns ett nytt behandlingsalternativ i första linjen för denna utsatta patientgrupp, säger Anna Åhleskog, medicinsk direktör på Bristol Mayers Squibb Sverige i ett pressmeddelande.

Grundat på fas 3-studie

NT-rådets rekommendationer grundar sig på resultaten från fas 3-studien CheckMate-9LA, som visat att både primärt effektmått, total överlevnad (OS) samt sekundära effektmått som progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv respons (ORR) uppnåddes för kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med två cykler kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi. I studien sågs även responsduration (DOR). Säkerhetsprofilen var likvärdig med de redan kända biverkningarna vid immunterapi liksom vid kemoterapi vid första linjens behandling för den här patientgruppen.

I sin rekommendation understryker NT-rådet att patientens allmäntillstånd ska vara gott för att kunna genomgå behandling.

Första immunologiska kombinationen

2015 blev Opdivo tillsammans med Yervoy den första immunologiska kombination som fick ett regualtoriskt godännande när den godkändes för behandling av metastaserande malignt melanom. Idag är behandlingen godkänd i fler än 50 länder, däribland inom EU och USA.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn