- först med nyheter om medicin

Tecentriq godkänd i EU som förstavalsbehandling mot icke-småcellig lungcancer med hög PD-L1

Tecentriq (pembrolizumab) har godkänts av europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som förstahandsmonoterapi för metastaserande icke-småcellig lungcancer med högt PD-L1-uttryck – 50 procent eller mer.

Godkännandet är baserat på resultat från IMPower110, som visade att Tecentriq-monoterapi förbättrade den totala överlevnaden (OS) med 7,1 månader jämfört med enbart kemoterapi (median OS = 20,2 jämfört med 13,1 månader; riskkvot [HR] = 0,59, 95% KI: 0,40–0,89; p = 0,0106) hos patienter med högt PD-L1-uttryck (TC3- eller IC3-wild type [WT]).

Toleransen hos Tecentriq var i överensstämmelse med den kända biverkningsprofilen för preparatet. Inga nya biverkningar identifierades. Grad 3-4 behandlingsrelaterade biverkningar rapporterades hos 12,9 procent av de personer som fick Tecentriq jämfört med 44,1 procent av de som fick kemoterapi.

I Europa har Tecentriq nu fyra godkända indikationer för NSCLC, som monoterapi eller i kombination med andra målriktade terapier och/eller kemoterapier.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn