- först med nyheter om medicin

Imfinzi-kombinationen ökar överlevnaden vid icke-småcellig lungcancer

En kombination av Imfinzi (durvalumab), tremelimumab och kemoterapi som förstavalsbehandling förlänger den totala överlevnaden (OS) vid metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Detta meddelar AstraZeneca, som står bakom POSEIDON-studien, men som avvaktar med att avslöja den ökade överlevnadstiden. Resultaten kommer i stället att presenteras vid en kommande medicinsk kongress, skriver läkemedelsföretaget.

Den slutliga analysen av data från studien visar statistiskt signifikant ökad OS för kombinationen jämfört med enbart kemoterapi.

Studien undersökte också kombinationen av Imfinzi och kemoterapi, vilket inte ledde till signifikant ökning av OS hos patienter med NSCLC, men däremot en ökning av progressionsfri överlevnad.

Inga tecken på nya biverkningar hittades i någon av kombinationerna, som alla har en acceptabel säkerhetsprofil, enligt AstraZeneca.

Kombinationen av Imfinzi och tremelimumab undersöks nu som behandling av lungcancer, blåscancer och levercancer.

Imfinzi är en human monoklonal antikropp som binder till PD-L1-proteinet och blockerar interaktionen med PD-1 och CD80, vilket motverkar tumörens förmåga att undvika immunsystemet och därmed hämma immunsvaret.

Tremelimumab är en human monoklonal antikropp och ett potentiellt nytt läkemedel. Tremelimumab blockerar cytotoxiskt T-cellassocierat protein 4 (CTLA-4), vilket bidrar till T-cellaktivering och ett ökat immunsvar mot cancer, som i sin tur medverkar till ökad cancercelldöd.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn