- först med nyheter om medicin

Libtayo och kemoterapi som förstavalsbehandling ökar överlevnaden för metastatisk lungcancer

Libtayo (cemiplimab) i kombination med kemoterapi som förstavalsbehandling ökade överlevnaden med nästan ett år för patienter med lokalt avancerad eller metastatisk icke-småcellig lungcancer jämfört med enbart kemoterapi.

Detta visar resultat från fas III-studien EMPOWER-Lung 3 som presenterades vid European Cancer Congress ESMO 2021 (abstrakt # LBA51).

I studien undersöktes PD-1-hämmaren cemiplimab i kombination med dubbel platinabaserad kemoterapi som förstavalsbehandling mot lokal avancerad eller metastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC), oavsett histologi och på tvärs av alla PD-L1-expressionsnivåer. Behandling med kombinationen jämfördes med att behandla enbart med platinabaserad kemoterapi.

Studien visade att den totala patientpopulationen i cemiplimab-armen (n = 312) uppnådde betydande förbättringar jämfört med patienter som enbart fick kemoterapi (n = 154), däribland:

  • 22-månaders median OS jämfört med 13 månader för kemoterapi, vilket motsvarar en relativ minskning av risken för död med 29 procent (riskförhållande HR: 0,71; 95% konfidensintervall CI: 0,53 till 0,93; p = 0,014).
  • 12-månaders sannolikhet för överlevnad på 66 procent för cemiplimab-kombinationen jämfört med 56 procent för kemoterapi.
  • 8 månaders median progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med 5 månader för kemoterapi, vilket motsvarar en 46 procent relativ minskning av risken för sjukdomsprogression (HR: 0,56; 95% CI: 0,44 till 0,70; p <0, 0001).
  • 12-månaders sannolikhet för PFS på 38 procent för cemiplimabkombinationen och 16 procent för enbart kemoterapi.
  • 43 procent objektiv responsrate (ORR) jämfört med 23 procent för kemoterapi.
  • 16 månaders median responstid (DOR) jämfört med 7 månader för kemoterapi. 

Studien uppnådde sin primära slutpunkt, total överlevnad (OS), och alla viktiga sekundära slutpunkter.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn