- först med nyheter om medicin

Enhertu visar robust respons mot HER2-muterad metastatisk icke-småcellig lungcancer

Enhertu (trastuzumab deruxtecan, T-DXd) visar robust och bestående tumörrespons på HER2-muterad, icke-resekterbar eller metastatisk icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Detta visar resultat från fas II-studien DESTINY-Lung01 som presenterades vid European World Congress ESMO 2021 (abstrakt # LBA45) och som samtidigt publicerades i The New England Journal of Medicine.

Primära resultat från studiekohort 2, inkluderar patienter som tidigare behandlats med HER2-muterad NSCLC, visade på en bekräftad objektiv responsrate (ORR) på 54,9 procent, evaluerat av så kallat Independent Central Review (ICR).

En patient (1,1 procent) uppnådde fullständigt respons (CR) och 49 patienter (53,8 procent), uppnådde partiellt respons. 

En bekräftad DCR (disease control rate) på 92,3 procent och en minskning av tumörstorlek hos majoriteten av deltagarna kunde observeras. Efter en medianuppföljning på 13,1 månader var DoR (duration of response) 9,3 månader. Median progressionsfri överlevnad (PFS) var 8,2 månader och median total överlevnad (OS) var 17,8 månader. 

Det finns för närvarande ingen behandling som är godkänd specifikt mot HER2-muterad NSCLC, vilket påverkar cirka två till fyra procent av patienterna med NSCLC.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn