- först med nyheter om medicin

Opdivo och Yervoy förbättrar överlevnaden som första linjens behandling av icke-resektabelt lungsäckscancer

Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) förbättrar den totala överlevnaden efter tre års uppföljning (minimum) som första linjens behandling av patienter med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer).

Det visar resultat från CheckMate -741-studien som presenterades vid European Cancer Congress ESMO 2021 (abstract #LBA65).

Studien CheckMate -743 är den första fas III-studien som visat en överlevnadsfördel för immunterapi som första linjens behandling av patienter med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom, och nu visar nya resultat att denna fördel bibehålls efter tre år.

Efter ett minimum av tre års uppföljning (35,5 månader) levde 23 procent av patienterna som fick kombinationen Opdivo och Yervoy (NIVO+IPI), jämfört med 15 procent av patienterna som fick kemoterapi.

Kombinationen med dubbel immunterapi fortsatte visa en minskad risk för dödsfall (OS), studiens primära effektmått, (hazard ratio [HR] 0,73; 95% konfidensintervall [KI]: 0,61 till 0,87), samt förbättrad mediantid för totalöverlevnad på 18,1 månader jämfört med 14,1 månader för kemoterapi.

Varaktighet av respons (DOR) var längre för kombinationen med dubbel immunterapi, jämfört med kemoterapi, oavsett histologi.

Resultaten visade att: 28 procent av patienterna som svarat på behandling hade fortfarande behandlingssvar efter tre år med kombinationen NIVO+IPI, jämfört med inga av patienterna med kemoterapi (0 %).

Mediantiden för DOR var 11,6 månader med kombinationen av dubbel immunterapi, jämfört med 6,7 månader för kemoterapi. objektiv responsfrekvens (ORR) hos patienter som behandlades med immunterapi var jämförbar med kemoterapi (39,6 % jämfört med 44,0 %).

Säkerhetsprofilen var likvärdig med vad som tidigare rapporterats i studier för Opdivo i kombination med Yervoy vid malignt pleuramesoteliom, och inga nya säkerhetssignaler förekom.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn