- först med nyheter om medicin

IASLC: Åtgärder måste vidtas mot luftföroreningar

I samband med Earth Day den 22 april har föreningen International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) kommit med ett uttalande där de kraftigt uppmanar till åtgärder mot luftföroreningar. 

Vid den senaste upplagan av IASLC World Conference on Lung Cancer (WCLC), som ägde rum i september 2021, presenterades resultat från flera studier som belyser sambandet mellan höga förekomster av luftföroreningar och lungcancer. En av studierna visade bland annat att luftföroreningar står för 14 procent av alla lungcancerfall, vilket motsvarar 1,9 miljoner dödsfall världen över.

I uttalandet uppmanar IALSC alla relevanta lokala, nationella och internationella lagstiftare att begränsa luftutsläppsmålen till de av Världshälsoorganisationen (WHO) lägsta rekommenderade nivåerna. IALSC uppmanar också hälsoorganisationer att arbeta för en reducering av utsläpp och bruk av fossila bränslen samt för ett ökat bruk av en ren och hållbar energi.

IASLC uppmuntrar till samarbeten mellan hälsoorganisationer kring klimatförespråkande och miljömässig hållbarhet, samt uppmanar till att ta avstånd från fossilbränsleföretag.

Slutligen uppmanar också IASLC alla hälsoorganisationer att minska sitt CO2-fotavtryck vid nationella och internationella möten genom att uppmuntra till virtuellt deltagande samt att minska mängden papper och avfall som genereras av industrin och av icke-industriella partners.

IASCL bidrar bland annat genom att stödja ytterligare forskning om de patofysiologiska och cancerframkallande effekterna av PM2.5 och andra föroreningar som påverkar människors hälsa.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn