- först med nyheter om medicin

Lungcancerpatienter och deras släktingar kan ha ökad risk för andra cancerformer

En betydande andel patienter med lungcancer har ärftliga genetiska varianter som ökar risken för andra cancerformer, både hos dem själva och möjligtvis även hos anhöriga.

Det visar en ny studie publicerad i Journal of Clinical Oncology. Forskarna bakom studien föreslår gentestning av lungcancerpatienter eftersom detta kommer att bidra med att fastställa risker och behandlingsalternativ för släktingar. 

Testning för patogena germinalcellsmutationer (PGV:er, ”pathogenic germline variants”), dvs. ärftliga genetiska förändringar i könscellerna, kan identifiera patienter med risk för ärftliga cancerformer. PGV:ers roll i lungcancer har hittills varit okänd, främst för att sjukdomen oftast anses vara relaterad till miljöfaktorer som cigarrettrökning. Den nya studien fann dock att nästan 15 procent hade PGV:er, vilket innebär att dessa patienter också har en ökad risk för andra typer av cancer.

I studien utförde forskarna DNA-sekventering på germinalceller från 7 788 patienter med lungcancer. Totalt identifierades 1503 PGV:er hos 1161 (14,9%) patienter fördelat på 81 kända gener associerade med ökad risk för cancer. Av dessa patienter hade 1104 (95,1%) en PGV som potentiellt kunde behandlas, antingen med godkända läkemedel eller med behandlingar i kliniska studier, alternativt genom förebyggande och tidig spårning. Dessutom hade 61,3 procent en PGV i DDR/HRR-genen, vilket gör dessa patienter potentiellt kvalificerade till behandling med målriktade läkemedel som används vid andra cancerformer med samma genvariant, såsom bröst-, bukspottkörtel-, prostata- och äggstockscancer. 

Släktingar till patienter med PGV:er relaterade ärftlig cancer riskerar att ha ärvt samma PGV. Identifikation av dessa släktingar innebär att risken för cancer kan minskas genom ökad övervakning och förebyggande åtgärder, påpekar forskarna bakom studien. 

"Den höga frekvensen av PGV:er hos lungcancerpatienter, oavsett familjehistoria eller personlig historia av andra cancerformer, liknar den frekvens som ses vid alla andra vanliga solida tumörer för vilka testning nu rekommenderas. Lungcancerpatienter bör inte nekas möjligheten att få kunskap om sina risker för andra cancerformer, stöd till att hjälpa familjemedlemmar att fastställa sina risker och dra nytta av behandlingar, samt få information om de potentiella terapeutiska konsekvenserna av att hitta PGV:er i DNA-reparationsvägar,” säger Renato Martins, chef för hematologi, onkologi och palliativ vård vid VCU Massey Cancer Center i Richmond, USA, i ett pressmeddelande.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn