- först med nyheter om medicin

Vaccin verkar säkert och ger immunsvar mot avancerad lungcancer

Det peptidbaserade cancervaccinet UCPVax har i en fas Ib/IIa-studie visat sig vara mycket immunogent och säkert i tungt förbehandlad avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Dessutom visade vaccinet lovande siffror för ett års överlevnad, konstaterar forskarna bakom studien.

I studien, som publicerades i Journal of Clinical Oncology, tilldelades 59 patienter med refraktär NSCLC tre vaccinationsdoser av UCPVax (0,25 mg, 0,5 mg och 1 mg) med hjälp av en Bayesian-baserad fas Ib följt av en fas IIa de-eskaleringsdesign. 95 procent av de deltagande patienterna hade fått tre tidigare behandlingslinjer. Studiens primära mål var dosbegränsande toxicitet och immunrespons efter tre inledande doser av vaccinet. Sekundära mål var total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) efter ett år.

Ingen dosbegränsande toxicitet observerades hos 15 patienter som behandlades i fas Ib. Den högsta tolererade dosen var 1 mg. 51 patienter godkändes för fas IIa. Den tredje och sjätte dosen av UCPVax gav specifika CD4+ T-hjälpar 1-svar hos 56 procent respektive 87,2 procent av patienterna, utan någon skillnad mellan de tre dosnivåerna. 21 patienter (39 procent) uppnådde sjukdomskontroll (stabil sjukdom: 20 patienter, fullständig respons: en patient). 

Resultaten visade också att OS efter ett år var 34,1 procent, medan OS i median var 9,7 månader, utan någon signifikant skillnad mellan dosnivåerna. Ettårig PFS och median OS var 17,2 procent och 11,6 månader hos patienter som uppvisat immunrespons  (P = 0,015) och 4,5 procent och 5,6 månader hos patienter som  som inte uppvisat immunrespons (P = 0,005).

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson