- först med nyheter om medicin

Positivt yttrande från EMA för KTE-X19 CAR-T-terapi

EMAs kommitté för humanläkemedel (CHMP) har lämnat ett positivt yttrande för Gileadföretaget, Kites ansökan av CAR-T-terapin KTE-X19 för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt mantelcellslymfom och som tidigare fått två eller flera behandlingar inklusive BTK-hämmare utan att ha erhållit effekt.

Viktigt kunna identifiera högriskpatienter inför CAR-T-behandling

Även om behandling med CAR -T har visat sig mycket lovande för patienter som återinsjuknar i storcelligt B-cellslymfom eller andra hematologiska maligniteter eller där sjukdomen är refraktär, så är behandlingen förenad med risker.

Goda resultat hos äldre patienter med indolent non-Hodgkins lymfom

Hög ålder hos patienter som diagnostiseras med indolent non-Hodgkins lymfom innebär en riskfaktor. Men trots det sämre utgångsläget för dessa patienter så visar data att kombinationsbehandling med lenalidomide (Revlimid) och rituximab (R ) minskar risken för sjukdomsprogression eller död hos personer över 70 år.

  • 1
  • 2

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn