- först med nyheter om medicin

Viktigt kunna identifiera högriskpatienter inför CAR-T-behandling

Även om behandling med CAR -T har visat sig mycket lovande för patienter som återinsjuknar i storcelligt B-cellslymfom eller andra hematologiska maligniteter eller där sjukdomen är refraktär, så är behandlingen förenad med risker.

Goda resultat hos äldre patienter med indolent non-Hodgkins lymfom

Hög ålder hos patienter som diagnostiseras med indolent non-Hodgkins lymfom innebär en riskfaktor. Men trots det sämre utgångsläget för dessa patienter så visar data att kombinationsbehandling med lenalidomide (Revlimid) och rituximab (R ) minskar risken för sjukdomsprogression eller död hos personer över 70 år.

Subkutan bispecifik CD3/CD20-antikropp möjlig konkurrent till CAR-T

ASCO: Den bispecifika antikroppen epcoritamab (CD3/CD20) visar lovande effekt i en doseskaleringsstudie från bland andra danska Rigshospitalets fas I-enhet. Behandlingen kan visa sig vara lika effektiv som CAR-T och säkrare, bedömer överläkaren Martin Hutchings.

Oklart läge hur regionerna ska hitta pengar till CAR-T-behandlingar

Det absolut största hindret för att börja använda CAR-T just nu är att regionerna inte vet varifrån de ska få pengarna till behandlingen som kostar ungefär tre miljoner kronor, säger Gunilla Enblad, professor i onkologi och ordförande i den Nationella arbetsgruppen för CAR-T-cellbehandling.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn