- först med nyheter om medicin

Positivt yttrande från EMA för KTE-X19 CAR-T-terapi

EMAs kommitté för humanläkemedel (CHMP) har lämnat ett positivt yttrande för Gileadföretaget, Kites ansökan av CAR-T-terapin KTE-X19 för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt mantelcellslymfom och som tidigare fått två eller flera behandlingar inklusive BTK-hämmare utan att ha erhållit effekt.

  • Skapad

Goda resultat hos äldre patienter med indolent non-Hodgkins lymfom

Hög ålder hos patienter som diagnostiseras med indolent non-Hodgkins lymfom innebär en riskfaktor. Men trots det sämre utgångsläget för dessa patienter så visar data att kombinationsbehandling med lenalidomide (Revlimid) och rituximab (R ) minskar risken för sjukdomsprogression eller död hos personer över 70 år.

  • Skapad

Viktigt kunna identifiera högriskpatienter inför CAR-T-behandling

Även om behandling med CAR -T har visat sig mycket lovande för patienter som återinsjuknar i storcelligt B-cellslymfom eller andra hematologiska maligniteter eller där sjukdomen är refraktär, så är behandlingen förenad med risker.

  • Skapad

Subkutan bispecifik CD3/CD20-antikropp möjlig konkurrent till CAR-T

ASCO: Den bispecifika antikroppen epcoritamab (CD3/CD20) visar lovande effekt i en doseskaleringsstudie från bland andra danska Rigshospitalets fas I-enhet. Behandlingen kan visa sig vara lika effektiv som CAR-T och säkrare, bedömer överläkaren Martin Hutchings.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson