- först med nyheter om medicin

Lymfompatienter har högre risk för genombrottsinfektion med COVID-19 efter vaccination

Lymfompatienter har större risk for att utveckla COVID-19-infektion efter vaccination jämfört med patienter med andra hematologiska cancerformer. Detta konkluderar forskare i en ny italiensk studie som betonar behovet av ytterligare försiktighetsåtgärder för denna patientgrupp.

"Det centrala budskapet i studien är att vi måste göra en stor ansträngning för att vaccinera så många människor vi kan. Vi ska inte bara vaccinera våra patienter med hematologiska maligniteter, det är också viktigt att vaccinera deras anhöriga så att vi kan bilda en skyddande barriär runt dem, eftersom deras egen immunitet mot vaccinet inte räcker,” säger studieförfattaren Livio Pagano från Università Cattolica del Sacro Cuore i Italien i ett pressmeddelande.

Studien, vars resultat publiceras i Blood, är den första att rapportera fall av COVID-19 efter vaccination hos patienter med hematologisk cancer. Data i studien är hämtade från ett öppet onlineregister, EPICOVIDEHA, som samlar information om patienter med hematologisk cancer som har utvecklat COVID-19-infektion.

Den 31 augusti 2021 fanns det i databasen 113 fall av COVID-19 efter vaccination utav totalt 4 000 registrerade fall. Mer än tre fjärdedelar av dessa så kallade genombrottsfall inträffade hos fullt vaccinerade individer som antingen hade fått en dos av endosvacciner som Astra Zeneca eller två doser av tvådos-mRNA-vacciner som Moderna eller Pfizer. Cirka 23 procent var delvis vaccinerade och endast fått en dos av ett mRNA-vaccin när de blev infekterade med COVID-19.

Inom genombrottsgruppen fick 79 patienter en allvarlig eller kritisk infektion, och utav dessa blev 75 inlagda på sjukhus. Vid en 30-dagars uppföljning efter COVID-19-diagnosen hade 14 (12,4 procent) av patienterna avlidit. COVID-19 ansågs vara dödsorsaken för alla utom en av dessa individer.

Forskarna bakom studien betonar att även om dödligheten hos patienter med COVID-19 var hög, var den fortfarande mycket lägre än innan vaccinerna blev tillgängliga. Tidigare studier kunde med hjälp av registerdata rapportera att personer med hematologisk cancer som infekterades med COVID-19 innan vaccinerna blev tillgängliga, hade en dödlighet på mellan 30 och 50 procent, beroende på vilken typ av underliggande cancer patienten haft.

Studien fann också att nivån på COVID-19-vaccinrespons var associerad med typen av underliggande cancer. Personer med myeloproliferativa cancerformer var minst benägna att utveckla COVID-19 efter vaccination, medan personer med lymfoproliferativa cancerformer hade en högre benägenhet. Av de 113 genombrottsfallen inträffade 80 procent hos personer med lymfoproliferativa cancerformer såsom kronisk lymfatisk leukemi (CLL), non-Hodgkins lymfom, Hodgkins lymfom och myelomatos.

Forskarna noterar dessutom att typen av COVID-19-vaccin inte påverkade risken för genombrottsfall. Ungefär 70 procent av patienterna i studien fick ett mRNA-vaccin, såsom Moderna- eller Pfizer-vaccinet, och de återstående patienterna fick det vektorbaserade vaccinet från AstraZeneca eller Sinovac-vaccinet som är baserat på inaktiverat virus. Det fanns ingen signifikant skillnad i förebyggande av COVID-19 mellan dessa två grupper.

I framtida studier kommer forskarna att titta på effekten  av ytterligare vaccindoser för att se om detta kan minska risken för genombrottsinfektion hos patienter med hematologisk cancer, särskilt de med lymfoproliferativa cancerformer.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn