- först med nyheter om medicin

Polivy pluss R-CHP visar förbättringar vid diffusa storcelliga B-cellslymfom

Polivy i kombination med R-CHP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin och prednison) är den första behandlingen på två decennier som påvisat signifikanta förbättringar för patienter med nyligen diagnostiserade diffusa storcelliga B-cellslymfom jämfört med nuvarande standardbehandling. 

Det visar data från Fas 3-studien POLARIX (abstrakt #LBA1) presenteras vid den stora hematologikongressen ASH (American Society of Hematology) 11-14 december 2021. 

Diffust storcelligt B-cellslymfom är en tumörsjukdom som utgår från immunsystemets B-lymfocyter och drabbar omkring 600 svenskar varje år. 

Patienter som nyligen fått denna diagnos löpte enligt studieresultaten mindre risk för att sjukdomen skulle förvärras eller orsaka dödsfall när de behandlades med Polivy och R-CHP i kombination, jämfört med endast R-CHP i första linjens behandling.  

Behandlingens effekt och säkerhet har ännu inte utvärderats av någon läkemedelsmyndighet.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn