Skip to main content

- först med nyheter om medicin

BEACOPP påverkar manliga lymfompatienters förmåga att sätta barn till världen

EHA: Förmågan att få barn påverkas negativt hos män som har behandlats för klassiskt Hodgkins lymfom med kemoterapiregimet 6–8 BEACOPP. Detta visar en nordisk registerstudie som drar slutsatsen att det skulle vara till fördel att ge dessa män råd om risken för infertilitet.

Studien undersökte reproduktionsfrekvensen hos både män och kvinnor som har behandlats för klassiskt Hodgkins lymfom med antingen 6–8 BEACOPP, ABVD eller andra former av kemoterapi. För kvinnor påverkade behandlingen inte fertiliteten, inte heller för majoriteten av män som ingick i studien. Däremot för undergruppen av män som hade fått 6–8 BEACOPP blev resultatet ett annat, vilket överraskade studiens förstaförfattare.

“We were surprised to find decreased reproduction rates among BEACOPP treated males but not females given the ease of assistant reproductive techniques for male patients. We, unfortunately, were not able to study the underlying reason for this decrease among males, but hypothesise that it is caused by a combination of different factors including gonadotoxic effects of the BEACOPP regime as well as behavioural factors,” skriver Joshua Philipp Entrop, Ph.d-studerande och forskningssamordnare vid Institutionen för medicin i Solna vid Karolinska Institutet i Sverige, i ett mejl till Hematologisk Tidsskrift.

Joshua Philipp Entrop presenterade studien vid en muntlig session fredagen den 10 juni på EHA.

Ingen skillnad bland kvinnorna

I studien analyserade forskarna data från 2937 män och kvinnor, i åldrarna 18-40 år och som fanns registrerade med diagnosen klassiskt Hodgkins lymfom i de svenska och danska lymfomregistren (SLR och LYFO), samt i Oslo Universitetssjukhus kliniska databas (OUH) från perioden 1995 till 2019. Från registren kunde forskarna identifiera vilken förstahandskemoterapi patienterna hade fått (ABVD, 6–8 BEACOPP eller annan kemoterapi). Här framkom att 75 procent hade fått ABVD, 10,8 procent hade fått 6–8 BEACOPP och resterande 14,2 procent hade fått annan kemoterapi eller exkluderats på grund av bristande information om behandling. Follow-up påbörjades nio månader efter diagnostillfället och fortsatte fram till det första barnets födelse, alternativt efter tio års uppföljning eller vid patientens dödsfall, samt vid studiens slut. Dessutom registrerades för kvinnor, tidpunkt för återfall eller stamcellstransplantation.

Data visade att andelen förstagångsfödslar per 1000 personer för män och kvinnor var 45,5 respektive 50,0 i ABVD-gruppen. I 6–8 BEACOPP-gruppen var motsvarande andelar 23,8 respektive 43,5. Reproduktionsfrekvensen för män som behandlades med 6–8 BEACOPP var lägre än för män som fick ABVD. Denna skillnad sågs inte bland kvinnorna.

Många patienter får barn

Tarec El-Galaly, professor och överläkare vid hematologisk avdelning vid Aalborg Universitetssjukhus, är medförfattare till studien. I dataanalysen framhåller han att det är viktigt att notera att det finns väldigt många unga som drabbas av lymfom tidigt i livet, men som trots sjukdom och behandling fortfarande kan få de barn de önskar.

"Hodgkins lymfom är en sjukdom som drabbar unga och där mer än 90 procent av de unga patienterna lever efter tio år. Det är därför mycket viktigt att belysa deras framtidsutsikter, inklusive deras möjligheter att bilda familj. Det är glädjande att konstatera att många patienter får barn på lika villkor jämfört med resten av befolkningen i motsvarande ålder,” skriver han i ett mejl till Hematologisk Tidsskrift.

I samband med publiceringen av data från en tidigare registerstudie som tittade på reproduktion och användning av assisterad reproduktionsteknik (ART) bland unga män och kvinnor som har diagnostiserats med Hodgkins lymfom, bedömde Tarec El-Galaly och hans medforskare att det förmodligen var möjligheten för att frysa ägg och sperma, samt andra former av konstgjord insemination, som bidrog till att familjedrömmarna kunde gå i uppfyllelse.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson