- först med nyheter om medicin

NT-rådet rekommenderar Tecartus vid mantelcellslymfom

NT-rådets nya rekommendation gällande CAR-T cellsterapin Tecartus (brexukabtagen-autoleucel) till regionerna är att den kan användas vid recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.

Mot bakgrund av nytillkomna data i kombination med ett avtal som reducerar kostnaden, har NT-rådet bedömt att brexukabtagen-autoleucel kan betraktas som kostnadseffektivt vid behandling av vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom efter två eller fler linjers systemisk behandling med bland annat en Brutons tyrosinkinashämmare (BTK-hämmare).

Mantelcellslymfom är sällsynt och sjukdomens svårighetsgrad är mycket hög, men den mycket höga osäkerheten i det hälsoekonomiska underlaget påverkar vilken kostnad som kan accepteras för läkemedlet. Efter TLV:s hälsoekonomiska bedömning som publicerades i våras har det tillkommit en publikation med treårsdata för brexukabtagen-autoleucel som minskar osäkerheten gällande andelen långtidsöverlevare jämfört med tidigare.

NT-rådets rekommendation ersätter därigenom den tidigare avrådan från att använda brexukabtagen-autoleucel vid recidiverande eller refraktärt mantelcellslymfom.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson