- först med nyheter om medicin

Nordisk studie: Responsstyrd behandling visar effekt vid mantelcellslymfom

ASH: En ny läkemedelskombination visar effekt på patienter med återfall av mantelcellslymfom och behandlingen går att begränsa till patienter med kvarvarande sjukdom. Det visar en nordisk klinisk studie som presenteras på hematologikongressen ASH.

– Det är ett tilltalande koncept – att avsluta behandlingen när patienten är i molekylär remission för att slippa en längre behandlingstid som både ger biverkningar och kostar pengar. Här visar vi att det går att följa patienter med mantelcellslymfom på det sättet, säger Mats Jerkeman, överläkare inom onkologi på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet.

Mats Jerkeman berättar om resultaten från en nordisk fas Ib-II-studie som han har varit  koordinerande prövare för och presenterade vid årets American Society of Hematology(ASH)-kongress (abstrakt #76).

Studien har undersökt en ny möjlig kombinationsbehandling för patienter med återfall av mantelcellslymfom efter tidigare behandling. Kombinationen består av tre läkemedel: de målsökande tablettbehandlingarna lenalidomid och venetoklax samt antikroppsbehandlingen rituximab. Lenalidomid är godkänt för behandling av återfall av mantelcellslymfom och då ofta ges tillsammans med rituximab. Venetoklax har ensamt visat effekt mot mantelcellslymfom men är ännu inte godkänt för den indikationen.

Mäter kvarvarande tumörceller

Studien har också undersökt möjligheten att styra behandlingen efter hur patienten svarar. Det gjordes genom att mäta mängden kvarvarande tumörceller (minimal residual disease, MRD), i blodet var tredje månad. Om patienten uppvisade MRD-negativt blodprov fortsatte behandlingen i tre månader, varpå kvarvarande tumörceller mättes i blod och benmärg. Om patienten då var fortsatt negativ upphörde behandlingen och patienten följdes därefter med MRD-mätning i blod. För patienter utan engagemang i blod och benmärg användes i stället PET-CT för att följa sjukdomen.

Studien omfattade 59 patienter som alla fick den aktuella kombinationen. Det primära utfallsmåttet var andelen patienter som svarade på behandlingen (ORR, overall respons rate) vid sex månader.

Resultaten visar att 63 procent av patienterna svarade på behandlingen vid sex månader. Men minst lika intressant är att behandlingens längd kunde styras med hjälp av MRD-mätningarna, menar Mats Jerkeman.

– För en ganska stor andel av patienterna, 21 av 59, kunde vi avsluta behandlingen eftersom patienten var negativ för MRD i två upprepade mätningar. Det innebär att man slipper ge behandling fram till sjukdomsprogress, som man ofta gör annars, utan kan avsluta behandlingen och återuppta den om sjukdomen kommer tillbaka enligt MRD, säger han.

Sju patienter kunde också avsluta behandlingen baserat på negativt PET-resultat.

Den vanligaste biverkningen var neutropeni och nästan alla patienter (52 av 59) behövde få tillägg av G-CSF som stöd. Fjorton procent av patienterna (8 av 59) fick svåra eller livshotande infektioner.

"Brygga till botande behandling"

Enligt Mats Jerkeman är den undersökta kombinationen tolererbar och effektiv när behandlingen följs med MRD, och har potential att bli ytterligare ett behandlingsalternativ för återfall av mantelcellslymfom.

– Det är inte en botande behandling, men den kan kanske användas som en brygga till botande behandling, för att få patienten i remission innan stamcellstransplantation eller CAR-T-cellsbehandling, säger han.

Eftersom venetoklax inte är godkänt eller rekommenderat för mantelcellslymfom får resultaten ingen omedelbar konsekvens för behandlingen i Sverige, konstaterar Mats Jerkeman. Men fynden är ändå betydelsefulla.

– I länder där det är lättare att använda preparat bara baserat på studieresultat kan man kanske ta till sig det här snabbare. Resultatet är också intressant för utformningen av framtida studier av mantelcellslymfom, som kan använda det här konceptet för att styra behandlingen, säger han.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson