- först med nyheter om medicin

Immunterapi visar effekt som förstabehandling vid matstrupscancer

ESMO: Tillägg av PD-1-hämmare till kemoterapi ger förbättrad överlevnad vid första linjens behandling av patienter med mag- och matstrupscancer. Resultaten kan leda till förändrade behandlingsrutiner, bedömer David Borg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn