- först med nyheter om medicin

Zolbetuximab ökar överlevnaden mot framskridna cancerformer i mage och matstrupe

Den monoklonala antikroppen zolbetuximab i kombination med kemoterapiregimen mFOLFOX6 ökar både progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad jämfört med enbart kemoterapi vid CLDN-18.2-positiva, HER2-negativa framskridna gastriska och gastroesofageala cancerformer (GEJ).

Det visar fas III-studien SPOTLIGHT, som har nått både sitt primära och sekundära utfallsmått, skriver företaget Astellas som står bakom läkemedlet. 

SPOTLIGHT inkluderade 566 patienter med CLDN18.2-positiva, HER2-negativa, lokalt framskridet icke-opererbart eller metastaserande gastriskt eller GEJ-adenocarcinom. De randomiserades till antingen zolbetuximab plus mFOLFOX6 (oxaliplatin, leukovorin och fluorouracil) eller placebo plus mFOLFOX6.

De vanligaste behandlingsrelaterade biverkningarna (TEAE) hos patienter som behandlades med zolbetuximab plus mFOLFOX6 var illamående, kräkningar och minskad aptit. 

Cancercellsdöd 

De detaljerade resultaten kommer att presenteras på en kommande kongress, skriver företaget. 

Zolbetuximab verkar genom att binda sig till CLDN18.2 på cancercellytan av gastriska epitelceller. I prekliniska studier inducerar bindningsinteraktionen cancercelldöd genom att aktivera två distinkta immunsystemvägar. 

CLDN18.2 är en typ av transmembranprotein som finns i normala magceller och är en viktig komponent i epitel- och endotel-täta fogar som kontrollerar flödet av molekyler mellan celler. 

Prekliniska studier har visat att CLDN18.2, som även kan finnas i gastriska tumörer, kan bli mer exponerat och tillgängligt för målinriktade behandlingar med antikroppar.

Baserat på denna studie har cirka 38 procent av de screenade patienterna CLDN18.2-positiva tumörer, definierade som CLDN18.2-uttryck i ≥75 procent av tumörcellerna med stark till måttlig färgningsintensitet baserat på en validerad immunhistokemisk analys.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson