- först med nyheter om medicin

Tislelizumab förbättrar OS för PD-L1+-patienter med avancerad mag- eller matstrupscancer

ASCO GI: Immunkemoterapi med PD-1-hämmaren tislelizumab vid PD-1-positiv avancerad mag- eller matstrupscancer förbättrar total överlevnad (OS), progressionsfri överlevnad (PFS), total svarsfrekvens (ORR) och livskvalitet jämfört med kemoterapi. Detta visar en fas III-studie. 

Resultaten tyder på att kombinationen kan bli ett nytt alternativ som förstahandsbehandling, anser forskarna bakom studien.

Den internationella, dubbelblinda fas III-studien Rationale 305 (abstrakt #286), med professor Markus Moehler från Mainz University Clinic som förstaförfattare, presenterades vid 2023 ASCO GI Cancers Symposium. Kombinationen av tislelizumab och elektiv kemoterapi till patienter med PD-L1-positiv mag- eller matstrupscancer visade en signifikant och kliniskt meningsfull ökning av OS jämfört med elektiv kemoterapi kombinerat med placebo (median OS 17,2 mot 12,6 månader; HR: 0,74; 95% KI: 0,59–0,94). 

Forskarna fann också att kombinationsbehandlingen var associerad med längre PFS (median PFS 7,2 mot 5,9 månader; HR 0,67; 95% KI: 0,55–0,83), högre total svarsfrekvens (ORR 50,4 mot 43%), och en längre responsduration (median DoR 9,0 mot 7,1 månader). Dessa mått var sekundära effektmått tillsammans med bedömning av säkerhetsprofil. 

Biverkningsprofilen var jämförbar i studiens två armar, även om fler patienter inte kunde fullfölja behandlingen i immunterapiarmen (22,4 mot 12,1%). Patienter som fick tislelizumab i stället för placebo upplevde också bättre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de patienter som fick placebo.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson