- först med nyheter om medicin

EMA rekommenderar utvidgad indikation för nivolumab

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat att utvidga marknadsföringstillståndet för Opdivo (nivolumab) till att omfatta även metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och icke-resekterbar, återkommande och metastaserad matstrupscancer.

Immunterapi visar effekt som förstabehandling vid matstrupscancer

ESMO: Tillägg av PD-1-hämmare till kemoterapi ger förbättrad överlevnad vid första linjens behandling av patienter med mag- och matstrupscancer. Resultaten kan leda till förändrade behandlingsrutiner, bedömer David Borg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn