- först med nyheter om medicin

Opdivo godkänns för behandling av matstrupskancer av skivepiteltyp

Den Europeiska kommissionen har godkänt Opdivo (nivolumab) för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel avancerad, återkommande eller metastaserad matsrupscancer av skivepiteltyp (ESCC), som tidigare fått en kombination av fluoropyrimidin- och platinabaserad kemoterapi.

EMA rekommenderar utvidgad indikation för nivolumab

Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel (CHMP) har rekommenderat att utvidga marknadsföringstillståndet för Opdivo (nivolumab) till att omfatta även metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och icke-resekterbar, återkommande och metastaserad matstrupscancer.

Immunterapi visar effekt som förstabehandling vid matstrupscancer

ESMO: Tillägg av PD-1-hämmare till kemoterapi ger förbättrad överlevnad vid första linjens behandling av patienter med mag- och matstrupscancer. Resultaten kan leda till förändrade behandlingsrutiner, bedömer David Borg, överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn