- först med nyheter om medicin

NT-rådet rekommenderar Darzalex i första linjen vid multipelt myelom

NT-rådet rekommenderar regionerna att använda Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (VMP) för patienter med multipelt myelom där högdosbehandling inte planeras.

Janssen, en del av Johnson & Johnson, meddelar att NT-rådet har publicerat en uppdaterad rekommendation och sammanvägd bedömning till regionerna avseende behandling med Darzalex vid multipelt myelom.

Den uppdaterade rekommendationen från den 11 maj innefattar följande:

  • Darzalex i kombination med bortezomib, melfalan och prednison (DVMP) för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation, enligt fas 3-studien ALCYONE. 

- NT-rådets uppdaterade rekommendation för Darzalex är mycket glädjande, eftersom det innebär en ny behandlingsmöjlighet för en patientgrupp med multipelt myelom där högdosbehandling och stamcellstransplantation inte är lämpligt, säger Martin Johansson, Medicinsk chef, Janssen Sverige. 

NT-rekommendationen baseras på resultat från fas 3-studien ALCYONE, som visade en signifikant förbättring av både progressionsfri överlevnad och total överlevnad (OS) för patienter som behandlades med Darzalex + VMP jämfört med patienter som fick enbart VMP. Risken för sjukdomsprogression eller död minskade med 58 % för patienter behandlade med DVMP jämfört med VMP (HR=0,42; 95 % CI: 0,34; 0,51; p<0,0001). Behandling med DVMP visade en signifikant fördel i total överlevnad, motsvarande 40 % minskad risk för död hos patienter som fick DVMP jämfört med VMP (HR=0,60; 95 % CI: 0,46; 0,80; p<0,0003). Inga nya säkerhetssignaler observerades vid längre uppföljning.

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

  • att Darzalex kan användas vid monoterapi av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling inkluderat en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.

  • att Darzalex kan användas i kombination med bortezomib och dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling.

  • att Darzalex kan användas i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som är lämpliga för autolog stamcellstransplantation.

  • att Darzalex kan användas i kombination med bortezomib, melfalan och prednison för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation.

  • att i väntan på TLV:s hälsoekonomiska utvärdering avvakta med att använda Darzalex i kombination med lenalidomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som inte är lämpliga för autolog stamcellstransplantation.

  • att inte använda Darzalex i kombination med lenalidomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling.
  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson