- först med nyheter om medicin

Teclistamab visar respons för patienter med återfall eller refraktärt multipelt myelom

ASCO: Under ASCO kongressen presenterades senaste data från en pågående fas I- doseskaleringsstudie för teclistamab (JNJ-7957), som är en bispecifik monoklonal antikropp riktad mot BMCA (B-cell maturation antigen) på myelomceller och mot CD3-receptorer på T-cellerna, för behandling av patienter med återfall och refraktärt multipelt myelom.

Tidiga data visar att patienter som behandlas med teclistamab mot multipelt myelom uppnådde bra behandlingssvar. Även biverkningsprofilen vid alla doser av teclistamab som utvärderades i studien gick att hantera (Abstrakt 100).

Samtliga 78 patienter i doseskalerings studien hade antingen fått återfall i sjukdomen eller svarade inte på tidigare etablerade behandlingar och hade innan studiestarten fått proteashämmare PI och ett immunmodulerande läkemedel (IMiD).

Hos de patienter som fick komplett respons (CR), inklusive minimal kvarvarande sjukdom, MRD ( Minimal Residual Disease) på 10-6  kvarstod responsen efter tolv månader. De vanligaste biverkningar som rapporterats är anemi som drabbade 58 procent av deltagarna, mild till moderat CRS (cytokine releasing syndrome) som drabbade 56 procent av deltagarna, 61 procent upplevde infektionsrelaterade biverkningar. Hos 26 procent rapporterades neutropeni. Även biverkningar som toxicitet och har rapporterats.

Innan doseskaleringsstudien började hade patienterna fått en median av sex behandlingslinjer (intervall, 2-14), varav 92 procent fått trippelklass. Av dem var 86 procent refraktära mot den sista behandlingslinjen, 80 procent var tredubbelt klassisk refraktära och 41 procent var refraktära mot penta-läkemedel, vilket betyder att deras cancer inte svarade på behandlingen eller att de fått återfall efter 60 dagar med två eller flera immunmodulerande medel, två eller flera PI: er och en anti-CD38-terapi.

Patienter med trefaldigt refraktär och penta-läkemedels refraktär multipelt myelom har sämre överlevnadsresultat eftersom behandlingsalternativen är begränsade.

Från Sverige deltar forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset, Huddinge.

Genomförs i två delar

Studien som är pågående genomförs i två delar: dosökning (del 1) och dosutvidgning (del 2) . Resultat från fas 1-delen av studien visade varaktig respons bland patienter (n = 78) som behandlades med teclistamab vid dosgrupper som sträcker sig från 0,3 pg / kg-720 pg / kg. Vid den högsta dosen vilket 12 patienter erhöll fick 67 procent (8/12); overall response rate, 50 procent (6/12) av patienterna uppnådde ett mycket bra partiellt svar (VGPR) eller bättre, och tre patienter(3/12) uppnådde komplett respons (CR).

 

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson