- först med nyheter om medicin

Sarclisa förbättrar behandlingen av återkommande multipelt myelom

Sarclisa (isatuximab) som kombinationsterapi uppvisar förlängd progressionsfri överlevnad och kliniskt relevant djup på respons hos patienter vid recidiverande multipelt myelom.

Sarclisa som tillägg till karfilzomib och dexametason reducerade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% jämfört med enbart karfilzomib och dexametason (Kd).

Kombinationsbehandling med Sarclisa uppvisade en betydande respons, med odetekterbara nivåer av multipelt myelom hos nära 30% av patienterna med återfall i multipelt myelom (MRD-negativitet 10-5 känslighet).

Dessa resultat från en planerad interimsanalys av fas 3-studien IKEMA presenterades under late-breaking sessions vid European Hematology Association (EHA) virtual congress (EHA25) den 14 juni och kommer ligga som grund för regulatoriska ansökningar världen över senare detta år.

Den randomiserade, öppna, multicenterstudien IKEMA (fas 3) inkluderade 302 patienter med återkommande multipelt myelom över 69 center i 16 länder. Patienterna i studien hade tidigare erhållit en till tre behandlingar för multipelt myelom. Under studien gavs Sarclisa som en intravenös infusion i en dos om 10 mg/kg en gång varje vecka under de första fyra veckorna efterföljt av en dos varannan vecka i 28-dagars cykel i kombination med karfilzomib och dexametason under behandlingen.

Primär endpoint i denna studie var progressionsfri överlevnad. Sekundära endpoints inkluderade ORR (overall response rate), andel ≥CR, andel ≥VGPR (very good partial response), andel MRD-negativitet (minimal residual disease), överlevnad (OS) och säkerhet.

Sarclisa (isatuximab) som tillägg till karfilzomib och dexametason (Sarclisa kombinationsbehandling, n=179) reducerade risken för sjukdomsprogression eller död med 47% (hazard ratio 0,531, 99% KI 0,318-0,889, p=0,0007) jämfört med standardbehandling med karfilzomib och dexametason (Kd, n=123) hos patienter med återfall i multipelt myelom.

Kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med enbart Kd uppvisade en konsekvent behandlingsnytta i de olika undergrupperna.

"I denna fas 3-studie, IKEMA, gav tillägg av Sarclisa till karfilzomib och dexametason en reducerad risk för sjukdomsprogression eller död med 47% jämfört med behandling med enbart karfilzomib och dexametason," säger Philippe Moreau, Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, Frankrike.

"Dessa resultat visar på potentialen för Sarclisa att kunna bli ny standardbehandling vid recidiverande multipelt myelom."

Medan median för progressionsfri överlevnad (PFS), definierad som sjukdomsprogression eller död, var 19,15 månader för Kd uppnåddes inte median PFS hos de patienter som erhöll kombinationsbehandling med Sarclisa vid tiden för den planerade interimsanalysen. Säkerheten och tolerabiliteten för Sarclisa i denna studie var likvärdig den säkerhetsprofil som setts i andra kliniska prövningar med läkemedlet och inga nya säkerhetssignaler observerades.

“Detta är den andra fas 3-studien som uppvisar bättre resultat för kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med standardbehandling, vilket adderar kunskap och styrka till att vår anti-CD38 monoklonala antikropp har potentialen att göra en betydande skillnad för våra patienter,” säger John Reed, Global Head of Research and Development på Sanofi.

"Vi ser fram emot att se resultat från kommande studier för att ytterligare förstå påverkan av Sarclisa på tidigare stadier av sjukdomen."

Respons med kombinationsbehandling med Sarclisa

Sekundära endpoints i IKEMA-studien utgjordes av konsekvensen och svar på respons för kombinationsbehandling med Sarclisa jämför med Kd, inkluderande ORR (overall response rate), komplett respons (CR), VGPR (very good partial response) och MRD (minimal residual disease)-negativ respons.

Ingen statistisk signifikant skillnad sågs för ORR, vilket förblev lika för båda armarna, 86,6% för kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med 82,9% för Kd (p=0,1930). Andel komplett respons var 39,7% för kombinationsbehandling med Sarclisa jämfört med 27,6% i armen med Kd.

Andel VGPR var 72,6% för patienter som erhöll kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 56,1% för patienter som erhöll Kd. MRD-negativ komplett respons observerades hos 29,6% av patienterna i armen med kombinationsbehandling Sarclisa jämfört med 13% hos patienterna i den arm som erhöll Kd, vilket indikerade att nära 30% av patienterna behandlade med kombinationsbehandling Sarclisa uppvisade odetekterbara nivåer av multipelt myelom vid 10-5 känslighet mätt med NGS (next generation sequencing). Vid tiden för interimsanalys var överlevnadsdata (OS) fortfarande inte mogna.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson