- först med nyheter om medicin

CHMP rekommenderar generisk sunitinib

Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel (CHMP) rekommenderar godkännande för försäljning av sunitinib accord, en generisk variant av Sutent (sunitinib).

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn