- först med nyheter om medicin

Adjuvant immunterapi vid njurcancer ger förlängd sjukdomsfri överlevnad

Keytruda (pembrolizumab) efter operation förbättrar signifikant sjukdomsfri överlevnad (DFS) hos patienter med njurcancer (RCC) med risk för metastaser.

De positiva resultaten från den internationella fas 3-studien KEYNOTE-564 presenterades på American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2021.

– Det här är en kioskvältare. Vi har väntat på en immunmodulerande behandling som kan hindra patienter från att utveckla metastaser. Studien  visar att vi nu fått det, säger Börje Ljungberg, professor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enhet urologi och andrologi vid Umeå universitet.

– När pembrolizumab godkänns kommer det att förändra sjukdomsförloppet för våra patienter, fortsätter han.

I studien, abstract LBA5, inkluderades 994 patienter med histologiskt bekräftat renacellscancer (RCC) med medelhög risk, högrisk för att få metastaser eller där det inte fanns tecken på sjukdom efter att primärtumören helt resekterats liksom mjukvävnadsmetastaser mindre än ett år efter operationen. Patienterna randomiserades 1:1 till att få antingen pembrolizumab 200 mg den första dagen av en 3-veckors cykel i upp till 17 behandlingscykler eller placebo första dagen i varje 3-veckors cykel i upp till 17 behandlingscykler, minst 12 veckor efter operationen.

För att rekryteras till studien skulle patienterna ha en ECOG-prestandastatus, det vill säga bedömt allmäntillstånd, på 0 till 1 samt acceptabel organfunktion. Patienter som tidigare hade erhållit systemisk behandling för avancerad sjukdom eller genomgått större kirurgi än nefrektomi inom12 veckor före randomiseringen uteslöts, likaså de som tidigare fått strålbehandling, hade hjärn- eller benmetastatiska lesioner eller kvarvarande tumörtromb efter nefrektomi i vena renalis eller vena cava.

Tidigt goda resultat

Redan vid en interimsanalys med 24 månaders medianuppföljning hade de patienter som fick pembrolizumab en 32% minskad risk för återfall eller död i sjukdomen. Den 24-månaders beräknade DFS-förekomsten var 77,3% med pembrolizumab, jämfört med 68,1% i placeboarmen. Resultaten var desamma även i de subgrupper man undersökte. Den beräknade preliminära totala överlevnadsgraden (OS) vid 24 månader var 96,6% med pembrolizumab, jämfört med 93,5% med placebo.

– Det är intressant att man såg skillnad redan vid interimsanalysen, Det ska bli spännande att se hur det ser ut om ytterligare ett år, säger Börje Ljungberg och påpekar att både för forskarvärlden och företagen är detta stort. Men samtidigt ska man komma ihåg att vi ännu inte vet om patienterna överlever längre med pembrolizumab. Här finns fortfarande ingen data. Patienterna kommer att följas för långvariga OS-data.

Måste balansera nytta med nackdelar

Det primära målet för studien var sjukdomsfri överlevnad (DFS). Viktiga sekundära mål var total överlevnad (OS) samt säkerhet.

När det gäller svårare biverkningar av grad 3–5 var de vanligare hos gruppen som fick pembrolizumab jämfört med placebogruppen, 32,4% respektive 17,7% i placebogruppen. Inga behandlingsrelaterade dödsfall inträffade i pembrolizumbarmen.

– Alla behandlingar har nackdelar. Man måste därför balansera fördelarna med de biverkningar som kan uppstå. Det var en klart större andel av patienterna i pembrolizumab-armen som fick biverkningar. Här måste man titta på hur påfrestande biverkningarna är och vilken livskvalité patienterna får, säger Börje Ljungberg.

Saknas adjuvant standardbehandling

Njurcancer drabbar både män och kvinnor, men är något vanligare hos män. I Sverige diagnosticeras drygt 1 200 personer varje år, där klarcellig njurcancer är den vanligaste formen. Många patienter botas efter operation, men upptill 40 procent av de som insjuknar utvecklar metastatisk sjukdom.

Kirurgiskt avlägsnande av tumören genom partiell nefrektomi eller radikal nefrektomi är den vanligaste metoden för att behandla renalcancer. För närvarande finns det inga standardbehandlingsalternativ för riskpatienter utan metastaser efter operationen.

– Därför är det här en mycket viktig studie som visar att adjuvant behandling verkligen kan påverka sjukdomsförloppet vid avancerad sjukdom. Det vi ser är ett paradigmskifte för behandlingen av patienter med njurcancer, säger Börje Ljungberg.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson