- först med nyheter om medicin

NT-rådet: Immunterapi bör erbjudas vid avancerad njurcellscancer i första linjen

Immunterapi bör erbjudas vuxna patienter med avancerad njurcellscancer i första linjen. Och fyra olika kombinationsbehandling ska endast erbjudas patienter i gott allmäntillstånd utan större komorbiditet, skriver NT-Rådet.

NT-Rådet rekommenderar dessa kombinationerna vid avancerad njurcellscancer:

  • Opdivo (nivolumab) i kombination med Cabometyx;
  • Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Inlyta (axitinib);
  • Bavencio (avelumab) med Inlyta;
  • eller Opdivo i kombination med Yervoy (ipilimumab). 

Nya data från aktuella studier med Opdivo i kombination med Cabometyx, Keytruda i kombination med Inlyta samt Opdivo i kombination med Yervoy har påvisat en överlevnadsvinst vid avancerad njurcancer, skriver NT-rådet. 

Statistiskt signifikant förbättrad total överlevnad för Bavencio i kombination med Inlyta har doch ännu inte påvisats i pågående studier.

”Dessa kombinationsbehandlingar vid njurcellscancer bedöms vara kostnadseffektiva och rekommenderas för avancerad njurcancer,” skriver Rådet.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn