- först med nyheter om medicin

Femårsuppföljning: Opdivo och Yervoy ökar signifikant överlevnaden vid invasiv njurcancer

Förstahandsbehandling med Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab) ger längre överlevnad och högre responsrate hos patienter med invasiv klarcellig njurcancer jämfört med Sutent (sunitinib).

Detta framgår av en explorativ post hoc-analys av fas III-studien CheckMate-214, som presenterades vid ”ASCO Genitourinary Cancers Symposium 2022” (Abstract 352).

Studien visar att kombinationen av immunterapi med nivolumab och ipilimumab som förstavalsbehandling, gav en medianökning i överlevnad på 35 månader, jämfört med sunitinib hos patienter med invasivt klarcelligt karcinom med sarkomatoida egenskaper (sRCC).

Även för progressionsfri överlevnad (PFS) fann man en tydlig förbättring med kombinationsbehandlingen (26 månader för kombinationen nivolumab och ipilimumab, jämfört med fem månader för sunitinib).

"Jag anser att dessa resultat förändrar praxis för behandlingen av denna patientgrupp med avancerad sRCC," säger Nizar M. Tannir i ett pressmeddelande från ASCO. Han är professor vid University of Texas, Anderson Cancer Center, och som presenterade resultaten på konferensen.

"Resultaten stödjer användningen av nivolumab plus ipilimumab, som förstahandsbehandling till alla patienter med sRCC som har en dålig prognos."

Av de 139 patienter med medel- eller högrisk sRCC som deltog i studien var både objektiv responsrate (ORR) och komplett respons (CR) signifikant högre med nivolumab plus ipilimumab, jämfört med sunitinib (ORR: 61 procent mot 23 procent; CR: 23 procent mot 6 procent).

Förstavalsbehandling med nivolumab plus ipilimumab resulterade också i en markant förbättring av medianöverlevnad jämfört med sunitinib (49 månader vs. 14 månader; HR: 0,46; 95 procent, CI [0,29–0,71]; p = 0,0004) och i median progressionsfri överlevnad (26 månader mot fem månader; HR: 0,50; 95 procent KI [0,32–0,80]; p = 0,0036).

"Detta är ett betydelsfullt resultat, med tanke på att sRCC är en särskilt aggressiv form av njurcancer som vanligtvis har en dålig prognos med otillräckliga behandlingsmöjligheter," skriver ASCO på deras hemsida.

Effekt på tvärs av PD-L1-uttryck

Dessutom fann man i studien en effekt hos sRCC-patienter med både PD-L1-uttryck på ≥1 procent och <1 procent, även om effekten var något större hos de förstnämnda.

Här observerade forskarna en högre total responsrate med nivolumab plus ipilimumab i undergruppen av patienter med PD-L1-uttryck ≥1 procent (69 procent mot 24 procent), jämfört med patienter med PD-L1-uttryck <1 procent (54 procent mot 21) procent med sunitinib.

Likaledes var andelen patienter som förväntades vara vid liv fem år efter kombinationsbehandlingen med nivolumab och  ipilimumab, något högre i PD-L1-gruppen ≥1 procent (55 procent vs. 29 procent), jämfört med PD-L1 <1 procent (44 procent vs. 14 procent). Nivolumab plus ipilimumab, var alltså det mest effektiva behandlingsalternativet i båda undergrupperna jämfört med sunitinib.

Samma mönster sågs tidigare i CheckMate-214-studien för patienter med klarcellig njurcancer efter 17,5 månaders uppföljning.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson