- först med nyheter om medicin

Lägre dos av cabozantinib efter biverkningar, ökar överlevnaden vid metastatisk njurcancer

Dosreduktion av tyrosinkinashämmaren cabozantinib på grund av biverkningar, ökar överlevnad, samt tid till behandlingsresistens hos patienter med metastatisk njurcancer.

Detta visar resultat från en aktuell studie baserad på data från Canadian Kidney Cancer Information System som presenterades vid den amerikanska kongressen för Genitourinary Cancers, ASCO 2022 (abstrakt # 316).

Bland studiens 260 patienter, behövde 103 (39,6 procent) en dosreduktion av cabozantinib, definierad som en mindre dos, jämfört med startdosen vid den tidpunkt då behandlingen avbröts.

Forskarna delade in patienterna i två kohorter: en grupp som fick en dosreduktion och en grupp som inte fick det. Den totala mediantiden till behandlingssvikt för dosreduktionsgruppen var 13,3 månader (95 procent CI, 10,5–20,0), jämfört med 7,4 månader (95 procent CI, 5,7–9, 4) för gruppen utan dosreduktion (P = 0,1976).

Multivariabel analys

Medianöverlevnaden för dosreduktionsgruppen var 27,4 månader (95 procent KI, 19,0–29,7), jämfört med 15,2 månader (95 procent KI, 10,4–21,1; P = 0,003) för gruppen utan dosreduktion.

Objektiv responsrate (ORR) var 19,6 procent och 18,9 procent för dosreduktionsgruppen respektive för gruppen utan dosreduktion.

Patienterna i studien hade klarcellig (70,8 procent), papillär (8,5 procent) eller oklassificerad njurcellscancer (7,3 procent).

En multivariat analys av gruppernas totala överlevnad fann en hazard ratio (HR) på 0,68 (95 procent CI, 0,448–0,97; P = 0,0338). Likaledes visade en analys av gruppernas tid till behandlingssvikt en total HR på 0,78 (95 procent KI, 0,56–1,09; P = 0,1396).

Forskarna drog slutsatsen att toxicitetsdrivna och individualiserade doseringsstrategier för cabozantinib som monoterapi, och i kombination med immunterapi, bör undersökas ytterligare hos patienter med metastatisk njurcancer.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson