- först med nyheter om medicin

Ny uppdatering av det nationella vårdprogrammet för njurcancer

I vårdprogrammet för njurcancer 2022 har samtliga kapitel uppdaterats. De områden som genomgått mer omfattande revidering är ärftlig njurcancer, histologisk klassifikation, kirurgiska tekniker och systemisk medicinsk behandling. 

Utvecklingen av den medicinska behandlingen inom njurcancer går snabbt framåt. Det utvecklas nya behandlingsalternativ med hög evidensgrad, där framför allt immunterapier har bidragit till att den totala överlevnaden för patientgruppen har förbättrats avsevärt. Vårdprogrammet redovisar ett flertal rekommenderade kombinationer av immunterapi, där aktuella studier talar för att vissa behandlingskombinationer som kan ge komplett remission i upp till 10–15 %.

Adjuvant behandling har tidigare inte rekommenderas utanför studier men baserat på en studie publicerat i The Lancet Oncology från tidigare i år är adjuvant behandling med pembrolizumab godkänt för njurcancer och rekommenderas av NT rådet för patienter med klarcellig cancer och definierade riskfaktorer.

Inom den kirurgiska behandlingen pågår en kontinuerlig process med ökad användning av robot-assisterad teknik. Här behövs klinisk utvärdering för att veta mera om vad som bäst för patienterna. Detta skulle kunna göras via länkade analyser av njurcancerregistret mot Socialstyrelsens register.

Njurcancer står för cirka 2,4 % respektive 1,5 % av all cancer hos vuxna män och kvinnor i Sverige och cirka 1 300 nya fall av njurcancer upptäcks årligen. Det nationella vårdprogrammet omfattar utredning och behandling av patienter med njurcancer i Sverige. Innehållet uppdateras vartannat år med evidensbaserade kunskaper om njurcancer och anpassat till internationella riktlinjer.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson