- först med nyheter om medicin

Biomarkörer stärker diagnostisering av pankreas-cancer

ESMO: En molekylär analys av vävnad från ett ultraljudsledd finnålsaspiration, EUS-FNA, kan användas som tillägg för att öka säkerheten i diagnostiseringen av pankreas-cancer i prover med suboptimal cytologi.

Den nuvarande diagnostiska tillgången till cancer i bukspottkörteln är för det mesta beroende av en cytologisk undersökning med hjälp av en endoskopisk ultraljudsfin-nåls prov. I en undergrupp av tillfällighet förblir en pankreas cancer-diagnos dock emellertid inte-konklusiv på grund av låg tumörcellularitet.

Men en ytterligare digital molekylär analys av en genetiska enbasvariationer (SNV) med molekylär streckkodteknik utfört på det uttagna vävnadsprovet kan användas som ett hjälpverktyg för att styrka diagnosen i prover med suboptimal cytologi. Detta enligt en studie som i måndags presenterades på årets ESMO-kongress i Barcelona av Irina M. Cazacu, Rumänien.

Studien hade som syfte att utvärdera det diagnostiska värdet av att undersöka singel nukleotidvarianter i 28 vävnadsprover som för 19 patienter visade klar tumöraktivitet och som för nio andra visade icke-maligna lesioner.

Enligt Irina M Cazacu fann SNV-testen minst en variation i 18 av de 19 (95 procent) pankreas-proverna. Ett enkelt pankreas-test innehåller tre SNV'er. Bland vävnadsproverna påvisade KRAS-varianter (G12D, G12V, G12R, Q61H, Q61L) i 17 (90 procent) tillfällen EGFR i 1 (fem procent) och PIK3CA i 1 (fem procent). Den diagnostiska noggrannheten av cytologi ensamt för pankreas-cancer var 68% (19/28). 32% av de ursprungliga vävnadsproverna var icke-konklusiva; men minst en SNV påvisade i 5 av 6 i de icke-konklusiva vävnadsproverna och fick därför nu ställt diagnosen pankreas-cancer. Det påvisades inte SNV i de resterande tre oklara fallen som härefter blev diagnostiserade som kronisk pancreatitis. Genom att kombinera cytologi och SNV-analys till oundvikliga tillfällen ökades den diagnostiska noggrannheten således till 96 procent enligt studien, som konkluderar:

”SNV-test kombinerad med cytologi kan öka den diagnostiska styrkan av ett endoskopiskt ultraljudsfinnålsprov särskilt i icke-konklusiva fall och därmed förhindra upprepade biopsier onödiga resektioner för godartad sjukdom eller försening av pankreas-patienternas behandling. I beaktning av det låga DNA-input, digitala dataoutput och den snabba undersökningstiden kan denna nya teknik ha värde som instrument till en preoperativ molekylär diagnos av pankreas-cancer.”

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn