- först med nyheter om medicin

20 års uppföljning: Det lönar sig att övervaka personer med hög risk för bukspottskörtelcancer

Övervakning av personer med hög risk för att utveckla bukspottskörtelcancer leder till att man upptäcker duktalt adenokarcinom i bukspottskörteln (PDAC) i ett tidigare skede, vilket leder till ökad chans för överlevnad.

Detta visar en prospektiv undersökning som utvärderade resultatet av 20 års övervakning av personer med en variant i CDKN2A-genen som ökar risken för bukspottskörtelcancer.

I studien, vars resultat publiceras i Journal of Clinical Oncology, samlade forskarna in och analyserade data från personer som deltagit i övervakning av bukspottskörtelcancer. Övervakningen bestod av en årlig MRT-undersökning med magnetresonanskolangiopankreatografi (MRCP) och valfritt endoskopiskt ultraljud.

Totalt hade 347 bärare av CDKN2A-varianten deltagit i övervakningen under de 20 åren, och de följdes i genomsnitt i 5,6 år. Totalt diagnostiserades 36 fall av PDAC hos 31 patienter (8,9 procent) med en medianålder på 60,4 år. Den kumulativa förekomsten av primär PDAC var 20,7 procent vid 70 års ålder. Fem bärare (av 31; 16,1 procent) diagnostiserades med annan primär PDAC. 30 av 36 PDAC (83,3 procent) ansågs vara resektabla vid tidpunkten för bilddiagnosen. 12 (av 36; 33,3 procent) hade stadium I-sjukdom.

Medianöverlevnaden efter diagnosen primär PDAC var 26,8 månader, och 32,4 procent levde efter fem år (95 procents CI, 19,1 till 54,8). Personer med primär PDAC som genomgick resektion (22 av 31; 71,0 procent) hade en total femårsöverlevnad på 44,1 procent (95 procents CI, 27,2 till 71,3). Nio personer (av 347; 2,6 procent) opererades för en misstänkt malign lesion som inte visade sig vara PDAC, inklusive fem lesioner med låggradig dysplasi.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson