Skip to main content

- först med nyheter om medicin

Trippelbehandling bättre än svensk standard vid första linjens behandling av metastaserad pankreascancer

ASCO GI: Första linjens behandling med kemoterapin NALIRIFOX, bestående av trippel-kombinationen liposomal irinotekan, 5-fluorouracil/leucovorin och oxaliplatin, ökar överlevnaden vid metastaserande pankreasadenokarcinom jämfört med svensk standardbehandling. 

Detta visar fas III-studien NAPOLI, som var en av de presenterade studierna vid 2023 ASCO GI Cancers Symposium (abstract #LBA661). 

Metastaserad bukspottkörtelcancer har en mycket  dålig prognos med en medellivslängd på cirka sju månader och där några månaders extra livstid är goda nyheter. 

I NAPOLI-studien hade den grupp patienter som fick NALIRIFOX en median total överlevnad (OS) på 11,1 månader. I kontrollgruppen, som fick kemoterapikombinationen gemcitabin och nab-paclitaxel (GEM+NAB), en av förstahandsbehandlingarna i Sverige, var median OS 9,2 månader. Förbättringen svarade till en riskkvot, Hazard Ratio (HR) på 0.84 (95% KI: 0,71-0,99; p = 0,04).

Median progressionsfri överlevnad förbättrades också signifikant i NALIRIFOX-armen. Här var resultatet 7,4 jämfört med 5,6 månader i GEM+NAB-armen (HR = 0,70; 95% KI: 0,59-0,84; p = 0,0001). 

När det gäller komplett och partiell behandlingsrespons i NALIRIFOX-armen var den 41,8 procent (36,8-46,9%) respektive 36,2 procent (31,4-41,2%).

Biverkningar kan påverka livskvaliteten.

Både NALIRIFOX-gruppen och GEM+NAB-gruppen hade höga incidenser av grad 3/4 behandlingsrelaterade biverkningar (TEAE). 

Biverkningar inkluderade diarré (20,3 mot 4,5%), illamående (11,9 mot 2,6%), hypokalemi (15,1 mot 4%), anemi (10,5 mot 17,4%) och neutropeni (14,1 mot 24,5%).

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson