- först med nyheter om medicin

Ny riktad strålterapi för metastaserande prostatacancer ger hopp

Målriktad strålterapi som tillägg till standardbehandling förbättrade signifikant radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) och total överlevnad (OS) hos patienter med metastaserad kastreringsresistent prostatacancer (mCRPC) jämfört enbart standardbehandling.

Nubeqa ingår i läkemedels-förmånerna för behandling av högrisk prostatacancer

Tandvårds- och Läkemedelförmånsverket (TLV) har fattat beslut om att Nubeqa (darolutamid) i kombination med androgendeprivationsbehandling (ADT) från och med den 1 maj 2021 ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatatcancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaser.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn