- först med nyheter om medicin

AI kan förutsäga patienters risk för återfall efter kirurgi vid prostatacancer

En av de stora utmaningarna vid prostatacancer är att identifiera vem som har hög risk för återfall och dödlighet efter att de genomgått prostektomi. Att kunna urskilja dessa patienter tidigt är viktigt för optimal behandling.

Forskare har nu utvecklat och preliminärt utvärderat ett verktyg som använder artificiell intelligens (AI) för att förutsäga hur aggressiv en tumör är och därigenom bedöma hur sannolikt det är att sjukdomen kommer tillbaka efter kirurgisk behandling.

Verktyget som kallas RadClip använder AI-algoritmer och undersöker en mängd olika data, allt ifrån MRI-scanningar till molekylär information för att hjälpa läkare att göra en mer exakt behandlingsplan för varje patient. Verktyget kan tidigt identifiera de män som behöver ytterligare behandling efter operation. På så sätt undviker man att under- eller överbehandla patienter.

Mycket förenklat innebär AI att maskiner utför och löser problem genom att efterlikna det mänskliga sättet att tänka och genomföra vissa handlingar. Men till skillnad från människan kan AI analysera enorma mängder komplex information.

I denna retrospektiva studie som nyligen publicerades i The Lancet EBioMedicine och beskrivs i ett pressmeddelande på Case Western Reserve Universitys hemsida, ingick 198 patienter med prostatacancer från fyra amerikanska sjukhus. Patienterna hade genomgått preoperativ 3 Tesla MRI följt av radikal prostatektomi, mellan 2009 och 2017 med en medianuppföljning på 35-månader. RadClip jämfördes sedan med andra prediktiva metoder som Cancer of the Prostate Risk Assessment (CAPRA) och det genombaserade Decipher Cancer Test. Man tittade också på patientresultat under de följande åren.

Upptäcker subtila skillnader

I studien kunde RadClip bättre förutsäga patienters prognos jämfört med Decipher och CAPRA. Verktyget upptäckte subtila skillnader i heterogenitet och strukturmönster både i och utanför tumörområdet utifrån den MRI som gjordes innan kirurgi och kunde därigenom förutse resultatet av ingreppet.

Även om RadClip kan förutspå risken för sjukdomsåterfall så påpekar forskarna att det också behövs klinisk forskning för att undersöka att verktyget fungerar när det gäller att identifiera vilka män som kommer att dra nytta av ytterligare terapier efter det kirurgiska ingreppet.

Att redan innan operation få information om hur tumören ser ut i marginalerna, kan hjälpa kirurger att fatta välgrundade beslut om hur mycket vävnad som behöver tas bort. Och genom att förutsäga risken för återfall i sjukdomen blir det lättare att avgöra om en patient behöver adjuvansbehandling, som strålning eller kemoterapi.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn