- först med nyheter om medicin

Lynparza och Zytiga förbättrar rPFS i första linjens behandling mot mCRPC

ESMO: Om PARP-hämmaren Lynparza (olaparib) läggs till Zytiga (abirateron) förbättras den radiografiska progressionsfria överlevnaden (rPFS) med 15 månader när kombinationen ges som förstalinjebehandling till patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC).

Det visar en analys av uppdaterade resultat från fas III-studien PROpel som presenterades vid den europeiska cancerkongressen ESMO 2022 (abstract #1357O). Analysen visar att förbättringen av rPFS gäller för alla biomarkörundergrupper som bedömts.

Primäranalysen av PROpel visade att abirateron och olaparib signifikant förbättrade rPFS jämfört med Zytiga plus placebo som förstalinjebehandling för mCRPC (HR 0,66), och att kombinationen också tenderade att förbättra den totala överlevnaden (OS). Den nya analysen fokuserar på biomarkörer i förhållande till uppdaterade resultat för OS och säkerhet. 

I PROpel-studien randomiserades 796 patienter 1:1 till antingen olaparib (300 mg två gånger dagligen) eller placebo och abirateron (1000 mg en gång dagligen) plus prednison eller prednisolon (5 mg två gånger dagligen), oavsett status för homolog rekombinationsreparations-mutation (HRRm). Studiens primära målpunkt var rPFS, medan OS var en viktig sekundär målpunkt.

De uppdaterade uppgifterna visar att patienter med HRRm, inklusive BRCA-mutationer (BRCAm), var balanserade mellan behandlingsarmarna och att abirateron plus olaparib gav en försämrad rPFS för alla biomarkörundergrupper, inklusive patienter med negativ HRRm, HRRm och BRCAm-status (HR 0,76, 0,50 respektive 0,23).

Vid den andra dataavgränsningen (DCO2) överensstämde rPFS med den i den primära analysen (25,0 mot 16,4 månader; HR 0,67). En tendens till förbättrat OS sågs fortfarande med kombinationen abirateron-olaparib jämfört med abirateron plus placebo (mognad 40 procent; HR 0,83). Säkerhets- och tolerabilitetsresultaten var också stabila.

 

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn