- först med nyheter om medicin

Xtandi hjälper prostatapatienter som saknar andra behandlingsalternativ

ASCO: Xtandi (enzalutamid) minskar risken för död hos personer med kastrationsresistent icke-metastatisk prostatacancer och snabbt stigande PSA - en patientgrupp som i dagsläget står utan behandlingsalternativ.

Det visar de slutliga resultateten av fas III-studien PROSPER, som är så signifikanta att det kan leda till förändrade behandlingsriktlinjer, menar Bettina Nørby, överläkare i urinvägskirurgi vid Vejle sjukhus i Danmark.

”När prostatacancerpatienter som får kastrationsbehandling blir resistenta, men inte har metastaser, saknas det i dagsläget behandlingsalternativ. De måste därför vänta tills de får metastaser, innan vi kan behandla dem med t.ex. enzalutamid. Därför är det intressant att vi nu faktiskt kan visa att om vi startar behandlingen tidigare, när patienten har snabbt stigande PSA-tal, men innan han har metastaser, så ser vi en betydligt högre överlevnad,” säger Bettina Nørby, som är medförfattare till studien som presenterades (abstract 5515) på den virtuella kongressen ASCO 2020.

Studien var inte blind hela vägen igenom

Den första interim-analysen visade att effekten av enzalutamid för denna patientgrupp var så signifikant att studien inte längre skulle vara blind, varpå patienter från placebogruppen, som inte fått metastaser ännu, erbjöds att gå över till enzalutamid-armen.

Resultaten från studien visar, trots cross-over från kontrollgruppen, att behandling med enzalutamid plus androgen deprivationsterapi (ADT) minskar risken för död med 27 %, jämfört med placebo.

Medianöverlevnaden var 56 månader i placebo- och 67 månader i enzalutamid-gruppen. Behandlingen förlängde därmed den genomsnittliga överlevnaden med knappt ett år.

Ny indikation for enzalutamid?

Forskarna bakom abstracten drar därmed slutsatsen att behandling med enzalutamid plus ADT, innan patienten utvecklar upptäckbara metastaser, förbättrar den generella överlevnaden hos patientgruppen och att det kan ligga till grund för nya behandlingsriktlinjer.

”Det är otryggt för många patienter att gå och vänta på att sjukdomen ska förvärras för att de ska kunna få hjälp. Av samma anledning var detta en studie som många har visat intresse för att vara med i, då vi erbjöd en möjlighet till behandling för patienter som annars inte hade något alternativ,” säger Bettina Nørby.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn