- först med nyheter om medicin

Populationsbaserade gentester hittar prostatacancer

Genetisk screening för prostatacancer kan vara ett effektivt sätt att hitta odiagnostiserade fall av sjukdomen.

Det visar en ny pilotstudie där forskare vid The Institute of Cancer Research, London och Royal Marsden NHS Foundation Trust undersökt mäns genetiska risk för prostatacancer.  

I samarbete med flera brittiska allmänläkarmottagningar och med finansiering av European Research Council och stöd från Cancer Research UK, erbjöds 307 friska män i åldrarna 55–69 år att delta i screeningstudien.

Samlade DNA

Forskarna samlade DNA genom salivprover från männen och testade dem för mer än 130 genetiska förändringar som kan ha betydelse för risken för att insjukna i prostatacancer.

Förändringarna utgjorde enskilt inte någon större risk. Men forskarna kombinerade de olika genetiska förändringarna och satte en total riskpoäng på varje man.

Av de 307 männen hade 26 en tioprocentig ökad risk. Dessa män kontaktades av forskarna och fick genomgå en MRI-scanning samt biopsi. 18 män tackade ja till denna uppföljning. Av dessa 18, till synes friska män, diagnostiserades sju med prostatacancer.

I studien tittade forskarna också på hur aggressiva cancerformerna var hos de män som hade den högsta risken. För de sju män som diagnosticerades med cancer räckte det fortsättningsvis med aktiv övervakning. Det genomsnittliga PSA-värdet låg på 1,8, en nivå mellan 0 och 2,5 anses säker.

Studien, som presenterades på årets ASCO-konferens, är den första någonsin i Storbritannien där man använt genetisk screening för prostatacancer i den allmänna befolkningen och forskarna tror att det är ett effektivare sätt att upptäcka potentiellt aggressiva cancerformer än med PSA-prover, där det finns en stor risk för överdiagnostisering.

Risken bestäms av ärvda genförändringar

Risken att insjukna i prostatacancer bestäms till viss del av minst 170 olika genförändringar som mannen "råkar" ärva. Genetisk testning kan fånga upp män med hög ärftlig risk och därefter följa upp och kontrollera dem regelbundet.

Pilotstudien kommer nu att följas upp med en större studie, BARCODE1. I denna studie kommer 5 000 män från 70 olika allmänläkarmottagningar i Storbritannien att delta.

Syftet med BARCODE1 är att visa att populationsbaserad genetisk screening på ett kostnadseffektivt sätt gör det lättare att upptäckta prostatacancer och därmed räddar liv.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn