- först med nyheter om medicin

Genvarianter i prostatatumörer hos afroamerikanska män muterar oftare

I den största studien i sitt slag har forskare hittat gener som oftare förändras i prostatatumörer hos afroamerikanska män än hos andra etniska grupper. Upptäckten kan göra det lättare att skräddarsy behandling specifikt för dessa patienter.

Medan dödligheten i cancer har minskat i USA bland vita så har afroamerikaner fortfarande samma höga dödlighet. Få studier har undersökt om genetiska skillnader kan vara inblandade. Trots den högre risken för svarta män att drabbas av prostatacancer så är denna grupp underrepresenterad i studier. Man vet därför inte om det handlar om miljöfaktorer eller genetik. Men nu har forskare vid Boston University School of Medicine (BUSM), UC San Fransisco (UCSF) och Northwestern University identifierat gener som oftare muterar i prostatatumörer hos afroamerikanska män.

Samlade in DNA-sekvenseringsdata

Forskargruppen samlade in och analyserade DNA-sekvenseringsdata från tidigare publicerade studier samt från ett molekylärdiagnostiskt företag. Sammanlagt undersöktes mutationsmönstren i prostatacancer från mer än 600 svarta män. Syftet var att bättre förstå skillnaderna i mutationer som driver tumörer i prostatacancer hos svarta amerikaner jämfört med europeiska amerikaner och om sådana skillnader kan påverka sjukdomens resultat och effektiviteten hos riktade behandlingar.

I studien som publicerades i juli i år i Clinical Cancer Research såg forskarna att frekvensen av mutationer i DNA-reparationsgener och andra gener där nyare terapier fungerar är desamma hos både afroamerikaner och hos vita amerikanska män. Däremot upptäckte man att andra gener som ZFXH3, MYC och ETV3 oftare muterar hos afroamerikanska män. Resultaten visar att det kan finnas biologiska skillnader mellan afroamerikaner och andra etniska grupper.

Drabbas extra hårt

Afroamerikanska män drabbas i oproportionerligt hög grad av prostatacancer. En av sex afroamerikanska män kommer under sin livstid att utveckla prostatacancer. Sammantaget löper afroamerikanska män 1,8 gånger högre risk att drabbas och har 2,2 gånger större risk att dö i sjukdomen än vita män i USA. Vid diagnosen är cancern något oftare också avancerad än hos män med annat ursprung.

Forskarna menar att för att förstå hur tumörgenetik och andra biologiska faktorer interagerar med sociala och miljömässiga ojämlikheter och därigenom kunna påskynda utnyttjandet av precisionsmedicin för dessa män, måste fler svarta patienter ingå i kliniska prövningar. Närmast planerar forskarna att rekrytera 10.000 afroamerikanska patienter med  prostatacancer.

Rätt i tiden

”Studien är mycket intressant och ligger helt rätt i tiden,” säger Anders Bjartell, professor vid institutionen för urologisk cancerforskning, Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus. Det forskas just nu mycket på precisionsmedicin både i Sverige och internationellt. Vi tittar bland annat på DNA-reproduktionsgener vid prostatacancer som kan vara avgörande för vilken behandling som passar en patient. Nyligen godkändes PARP-hämmarna, olaparib (Lynparza) and rucaparib (Rubraca) av FDA för behandling vid prostatacancer som drivs av en särskild genmutation.

Anders Bjartell känner inte till att man gjort liknande studier som den amerikanska på afrosvenska män, men menar att den här typen av studier skulle gå att genomföra i även i Sverige och skulle bland annat kunna leda till att man ser att en viss precisionsbehandling fungerar bättre på afrosvenska män.

”Vi ligger långt efter USA när det gäller genetisk testning vid cancer, både när det handlar om att hitta genetiska skillnader hos enskilda patienter och att identifiera mutationer i tumören. Men verksamheten har börjat växa i Sverige med molekylärbiologiska centra,” säger Anders Bjartell.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn