- först med nyheter om medicin

Bavencio godkänt i EU mot långt framskridet urotelialt karcinom

EU-kommissionen har gett grönt ljus till marknadsföring av immunterapin Bavencio (avelumab) som första linjens underhållsbehandling till patienter med lokalavancerat eller metastatiskt urotelialt karcinom (UC), som är progressionsfria efter behandling med platinabaserad kemoterapi.

  • 1
  • 2

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn