- först med nyheter om medicin

PD1-hämmare och kemoterapi inte bättre vid metastaserad cancer i urinblåsan

Kemoterapi i kombination med Keytruda (pembrolizumab) eller Imfinzi (durvalumap) respektive Tecentriq (atezolizumab) ökar inte den totala överlevnaden mer än kemoterapi i kombination med första linjens placebo vid avancerad eller metastaserad blåscancer.

Det visar de två fas III-studierna KEYNOTE-361 och DANUBE.

De intressanta, men nedslående resultaten, presenterades under en session, med fokus på blåscancer, på årets virtuella ESMO-kongress i lördags den 19 september.   

KEYNOTE-361 (Abstract LBA23 ) visade att det inte fanns någon fördel med att addera Keytruda till kemoterapi vid behandling av avancerad och metastaserad blåscancer. Detsamma var fallet i DANUBE-studien (Abstract 697O ),där man heller inte såg en fördel av att kombinera kemoterapi med Imfinzi. 

Martijn Lolkema, onkolog och forskningsledare från Erasmus MC Cancer Institute i Rotterdam skriver på Twitter:

”Inte allt är bättre med PD1-hämmare. Dags för mer #PrecisionsMedicine.  

 Bra PFS, men OS saknas.” 

Även resultaten från IMVigor130-studien med Tecentriq diskuterades under sessionen. Resultaten för progressionsfri överlevnad presenterades redan förra året, men i motsats till KEYNOTE-361 och DANUBE sågs här en positiv effekt av PD1-hämmaren för progressionsfri överlevnad. De senaste uppgifterna för total överlevnad visar dock ingen signifikant skillnad i Tecentriq + kemoarmen. 

”Det finns inga riktigt övertygande bevis på fördelarna med kombinationen. Kom ihåg: PD1-hämmare med monoterapi i andra linjen är effektiva ”, skriver Martijn Lolkema vidare på Twitter. 

Lång tid att uppnå effekt

Dessutom visade KEYNOTE-381- och DANUBE- studierna att immun-kemokombinationen tar lång tid för att uppnå effekt jämfört med kemoterapi ensamt. 

Tom Powles, professor och chef för Barts Cancer Institute i London, Storbritannien, skriver även han på Twitter om PD1-hämmare som förstahandsbehandling för blåscancer.

”Ny insikt vid urinblåsecancer: IO [immun-onkologiska läkemedel, red.] är dåliga på tidig sjukdomsbekämpning. Väl tolererad remission inträffar, men patienter går vilse längs vägen. Biomarkören är inkonsekvent och förbättrar resultaten ibland (IM130) och ibland inte (KN361). Andra tillvägagångssätt föredras vanligtvis.

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
kristian@onkologisktidskrift.se

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
nina@onkologisktidskrift.se

Kommersiell chef

Benjamin Müller
benjamin@onkologisktidskrift.se

Kontakt och information

Annonser

Personuppgiftspolicy

Cookiepolicy

Kontaktinfo

Prenumerera
birgitte@onkologisktidskrift.se

Skicka e-post till redaktionen

Skicka e-post till Nytt om namn