- först med nyheter om medicin

Slutlig analys bekräftar att Erleada ökar mHCPC-patienters överlevnad

ASCO-GU: Med nästan fyra års uppföljning bekräftar den slutliga analysen från fase III-studien TITAN, att Erleada (apalutamid) i tillägg till kastrationsbehandling ger en statistiskt signifikant förbättrad överlevnad hos patienter med metastaserande hormonsensitiv prostatacancer (mHCPC), oavsett patientens metastasomfång.

Resultaten presenterades på American Society of Clinical Oncology's Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU) den 11. februari.

Data från den slutliga analysen av TITAN-studien visar att andra generations-antiandrogenet Erleada plus androgen deprivationsbehandling (ADT) gav en statistiskt signifikant förbättring i samlad överlevnad (OS) med 35 procents reduktion i risk för död jämfört med endast ADT (HR=0,65, p <0,0001).

”Den uppdaterade data bekräftar de positiva data från studiets primära analys som presenterades ved ASCO GU i 2019 och som samtidigt offentliggjordes i The New England Journal of Medicine,” säger överläkare och professor i urologi vid Aarhus Universitet, Michael Borre.

”De slutliga resultaten fastlägger de tidigare lovande resultaten. Med en 35 procents reduktion i risk för död jämfört med endast kastrationsbehandling svarar effekten inte överraskande till det närbesläktade preparatet enzalutamids effekt på samma patientpopulation i studiet ARCHES. Här må förväntas en skarp konkurrens, inklusive på prissidan,” säger Michael Borre och fortsätter:

”I det stora hela är den tidigare utmaningen med hänsyn till behandlingsfrekvens och kombinationer i den metastatiske sjukdomsfasen (mCRPC) kommit ett steg längre i mHPCP, där de två super-antiandrogenerna ska finna sin plats i förhållande till doxetacel och abirateron, som båda har indikation på detta sjukdomssegment. Utöver detta har lokal strålbehandling som tillägg till kastrationsbehandlingen motsvarande funnit sin plats. Patienten med HSPC får idag förvänta att bli underkastad aggressiva kombinationsbehandlingar.”

Fördelar på tvärs av ändpunkter

TITAN (NCT02489318) är en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblindad fase III-studie. Studien har inkluderat 1,052 HPCP-patienter från 23 länder fördelat på 260 platser i Nordamerika, Latinamerika, Sydamerika, Europa och Stillahavsområdet. Patienterna i studien blev randomiserat 1:1 till antingen Erleada plus ADT (n=524) eller placebo plus ADT (n=527). Studien inkluderade patienter med både låg- och högvolymssjukdom, nydiagnostiserade patienter samt patienter som hade fått förutgående definitiv lokal behandling eller tidigare behandling med upp till sex serier med docetaxel.

Resultaten från den slutliga analysen från TITAN-studien visar att det var en konsekvent fördel på tvärs av andra slutpunkter än OS, härunder förbättrad andra progressionsfri överlevnad (PFS2) (HR=0,62, p <0,0001). Erleadas säkerhet och tolerabilitet var i överensstämning med tidigare resultat, och sundhetsrelaterad livskvalitet upprätthölls med Erleada-behandling.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson