- först med nyheter om medicin

Tecentriq är inte längre indicerat för metastaserad urinblåsecancer i USA

Utvalda amerikanska patienter med framskriden urinblåsecancer kan inte längre få behandling med checkpoint-hämmaren Tecentriq (atezolizumab).

Detta beror på att läkemedelsföretaget Roche har valt att dra tillbaka indikationen i USA för atezolizumab gällande denna typ av cancer i urinblåsan.

2016 beviljade den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) ett påskyndat godkännande av atezolizumab för behandling av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial karcinom (mUC) som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. Godkännandet baserades på data från fas II-studien IMvigor210 (kohort 2). Med godkännandet följde ett fortsatt marknadsföringskrav att atezolizumab skulle leverera positiva data. Dessutom föreslog FDA en ny studie, IMvigor130, för att understödja immunterapins potential i mUC.

IMvigor210 uppfyllde dock inte det primära effektmåttet för total överlevnad (OS) i subgruppen av patienter med ett högt PD-L1-uttryck. IMvigor130 pågår fortfarande, men trots detta upplyser nu Roche att de självmant väljer att dra tillbaka indikationen för atezolizumab hos patienter med mUC som tidigare har behandlats med platinabaserad kemoterapi.

Flera företag i samma båt

Roche förklarar att tillbakadragandet beror på att behandlingslandskapet för andrahandsval vid mUC radikalt har förändrats radikalt de senaste åren i takt med framväxten av nya behandlingsalternativ.

”Det accelererade godkännandeprogrammet gör det möjligt för patienter med svårbehandlad cancer få tillgång till nya behandlingar tidigt. Även om tillbakadragandet av Tecentriq från tidigare platinabehandlad urinblåsecancer är en besvikelse, fortsätter Tecentriq att visa på fördelar vid olika cancerformer och fortsätter därför att vara ett meningsfullt behandlingsalternativ för många patienter,” säger Levi Garraway, chief medical officer och head of global product development, i ett uttalande på Roches hemsida.

Roche är inte det enda läkemedelsföretaget som nyligen har fått återkalla en produkt för avancerad urinblåsecancer. I februari detta år meddelade AstraZeneca att företaget i USA frivilligt dragit tillbaka indikationen för Imfinzi (durvalumab) mot avancerad blåscancer.

  • Skapad

Chefer

Chefredaktör och ansvarig utgivare:

Kristian Lund
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör:

Nina Vedel-Petersen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Chefredaktör Sverige

Ingela Loell
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommersiell chef

Marianne Østergaard
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kundansvarig, Sverige
Annika Östholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

 

Redaktion

Nordisk redaktionschef

Bo Karl Christensen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Journalister

Ann Fernholm
Madeleine Salomon
Marie Skoglund
Per Westergård
Sara Nilsson